Броят на внесените в съд актове е увеличен в сравнение с предходната година. Увеличен е и броят на лицата, предадени на съд. Данните подчертават качеството на работа на прокурорите от Окръжна и Районна прокуратура – Ямбол през изминалата 2022 г. Те бяха представени по време на годишното отчетно събрание на Окръжна прокуратура – Ямбол от Окръжния прокурор – Дойчин Дойчев.

Гости на събитието бяха г-жа Стелиана Кожухарова – прокурор при Отдел 7 „Противодействия на престъпленията против кредиторите, данъчната и осигурителната система“ при ВКП, прокурор Йовита Григорова – Зам. административен ръководител при Апелативна прокуратура – Бургас, Председателят на Окръжен съд Ямбол – г-н Васил Петков, Председателят на Административен съд Ямбол – г-жа Димитринка Стаматова и  старши комисар Добрин Димитров – директор на ОД на МВР – Ямбол.

Прокурор Дойчев посочи, че през 2022 г. прокурорите от Окръжния район са наблюдавали общо 3868 преписки. През 2021 г. броят по този показател е бил 3773, като 3684 от наблюдаваните преписки или 95,25% са били решени. Отчетеният изключително висок брой на решените преписки през година налага извод за традиционно много добрата работа на прокурорите, както и за висока ефективност на взаимодействието между тях и органите, извършващи проверовъчните действия. Всички преписки са били решени в срок до 1 месец.

През отчетния период се наблюдава лек спад в броя наблюдаваните досъдебни производства – 4107, което е с над близо 500 по-малко от 2021 г.

През изминалата година е регистриран значителен ръст в броя на бързите производства – 479, което е с над 80 повече от тези през 2021 г.

Много висок ръст се отчита и при внесените от прокурорите в Окръжен район – Ямбол искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ – 63, което е с над 60% повече от тези през 2021 г. /42 бр./. 90% от внесените искания са били уважени от съдилищата.

През 2022 г. са приключени 1816 досъдебни производства, което е с над 70 повече от предходната година, като седем дела са били решени извън законовия срок. Последният факт, според Административния ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол, подлежи на сериозен анализ, предвид задължението за процесуална изрядност.

Прокурор Дойчев посочи, че е успех за държавното обвинение в Ямболския окръжен район обстоятелството, че внесените в съд прокурорски актове значително се е увеличило в сравнение с предходната 2021 г. – 1058 бр., което е с над 60 бр. по отношение на предходния период.

През изминалата година, Окръжен съд – Ямбол е върнал 6,52% от внесените в съд 46 прокурорски актове, а оправданите лица общо за района са 32. В обръщението си към колегите, прокурор Кожухарова подчерта, че последният факт, при осъществявана демократична правна система, в която правата и законните интереси на участниците в наказателния процес са скрепени със съответните гаранции, този процент (2,87% оправдани лица от общо осъдените и санкционирани лица за района), е разумен.

По отношение на административно-съдебния надзор за законност, е налице сравнително висока натовареност на прокурорите при Окръжна прокуратура – Ямбол, като се има предвид участието в 178 дела през годината. Показателят показва, че се запазва характерната за последните няколко години положителна тенденция, за проявена професионална компетентност и активност на магистратите при защита на държавния и обществен интерес.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви