Отглеждането на добитък е отговорна и деликатна дейност, напомнят от Фермерите. В зависимост от вида на животните, които се стопанисват – едър добитък, среден, дребен или пчели, съществува задължителен набор от инструменти, характерни за определения тип питомци, чийто списък съответства на особеностите в отглеждането. Тук ще се спрем на онзи минимум от пособия, който е задължителен за всеки един животновъд, независимо дали отглежда животни чрез изкуствено осеменяване, или по естествен път.

Ваксини, игли и спринцовки

За различните животни, обект на отглеждане за лични и стопански цели, има ваксини, които действат срещу репродуктивни и респираторни заболявания. Тяхното поставяне е от съществено значение за здравето на добитъка, особено преди началото на размножителния сезон. Те следва да се инжектират поне 6 седмици преди началото на сезона, за да сте сигурни, че разполагате с достатъчно време за първия и втория период на ваксинация.

Списък със задължителните ваксини можете да си набавите от ветеринар. Те действат срещу заболявания, които са както общи, така и конкретни за вида добитък.

Освен ваксини, трябва да притежавате и релевантни игли, спринцовки, дори бинтове и хладилник за съхранение на ваксините, тъй като повечето от тях изискват температурен режим, който не бива да бъде нарушаван.

Ръкавици

Стерилните ръкавици трябва да присъстват в инвентара на всеки животновъд, независимо какво отглежда. Някои дейности изискват строг хигиеничен контрол, за да бъде възможно съответният стопанин да отговаря на законово постановените условия за животновъдство и регламенти на държавно и европейско ниво.

 Ясли

Използват се за всеки вид добитък. Размерът и видът зависят от специфичните нужди на животните, които се отглеждат. Трябва да бъдат осигурени ясли за новородени животни, майки, както и за временно изолиране на болните.

Поилки

Поилките са предназначени за осигуряване вода на животните. Те също се различават според големината и типа на добитъка.

 Хранилки

Те са предназначени най-вече за изхранване на птици, прасета и други животни, представители на средния и дребния тип добитък. Хранилки се използват и за ловни цели с цел привличане на дивеч.

Подобно на поилките, хранилките трябва да бъдат лесно манипулируеми, с  възможност за щателно почистване и бързо презареждане с фураж.

Инструментариум за дране

Всеки фермер, отглеждащ добитък, трябва да притежава набор от инструменти за дране на животинската кожа. Вариантите са различни според големината и вида на животното, от чиято характеристика произлизат и разнородните инструменти, необходими за изпълнението на тези задачи.

Плугове

Съвременните плугове за едър рогат добитък биват обръщателен и обикновен. Всеки животновъд днес има голям избор от плугове на пазара, откъдето може да си набави най-ефективния за своето стопанство.

Всичко за продукцията

Отглеждането на стопанство с животни има за цел осигуряване на месо и всички останали хранителни продукти от животински произход: яйца, мляко, мед и производните на тях. За добиването, преработването, съхраняването и предаването им са необходими определени условия, които трябва стриктно да се спазват.

За целта е нужно животновъдите да закупят правилните съоръжения, съответстващи на продукцията им, сред които: хладилници, стерилни контейнери, центрофуги, кошери (за пчеларите) и други, за да бъде в отлично качество и ниво на безопасност храната, произведена от тях.

Важен за отбелязване е фактът, че единственият продукт, който практически няма срок на годност, е медът.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви