Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по делото за убийството на Теодора Бахлова и Юмер Мехмед, с подсъдим Станимир Рагевски.

Съдът разгледа въпросите по чл.248 от НПК и предявените граждански искове от пострадалите лица.

По време на заседанието стана ясно, че избрания резервен защитник от Адвокатска колегия – Бургас, адвокат Бойко Даков, не може да приеме защитата на Станимир Рагевски, поради морални съображения.

Представителят на държавното обвинение изтъкна основания за назначаването на резервни защитник и съдебен заседател по делото.

Окръжен съд – Бургас определи, че предвид фактическата и правна сложност на делото и обема на събрания доказателствен материал, както и с оглед дългосрочното разглеждане на процеса, да бъдат назначени резервен съдебен заседател и защитник. Съдът намери основания за разглеждане на делото по реда на Гл. 27, чл. 371, т. 1 от НПК, съгласно който да не бъдат разпитвани всички свидетели и вещи лица.

Окръжен съд – Бургас допусна за съвместно разглеждане предявения граждански иск от Х. И., дъщеря на пострадалата Т. Б., за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в размер на 500 000 лв. Съдът конституира като частен обвинител и граждански ищец пострадалата Х. И.

Съдът допусна за съвместно разглеждане в наказателното производство предявения граждански иск от С. Б., майка на пострадалата Т. Б., в размер на 300 000 лв. Съдът конституира като граждански ищец и частен обвинител С. Б.

Съдът допусна за съвместно разглеждане в наказателното производство предявения граждански иск от Г. А., приятелка на пострадалия Ю. М., в размер на 300 000 лв. Съдът конституира като граждански ищец и частен обвинител Г. А.

Съдът допусна за съвместно разглеждане в наказателното производство предявения граждански иск от Г. С., майка на пострадалия Ю. М., в размер на 100 000 лв. Съдът конституира като граждански ищец и частен обвинител Г. С.

Окръжен съд – Бургас остави без уважение искането на Т. А., сестра на пострадалата Т. Б., за конституирането й като граждански ищец в съдебното производство.

Окръжен съд – Бургас потвърди взетата спрямо Станимир Рагевски мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Следващото заседание по делото, с предварително изслушване на страните, съдът насрочи за 27.04.2023 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви