Помощи за деца

През периода март – юни 2023 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Бургас“, ТСБ – Югоизток провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“.

С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки.

Наблюдението за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. 

За Република България размерът на извадката в панела за 2023 г. е около 9 400 обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната.

Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

В периода март – юни 2023 г. 513 домакинства на територията на област Бургас ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на отдел „Статистически изследвания – Бургас“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток към Националния статистически институт.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Бургас може да се получи на телефон 056/851 917 в Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Бургас“.

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Българово, Каблешково, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево и Черноморец, както и в селата:

Атия, Бата Белодол, Варвара, Веселие, Вресово, Вършило, Гюльовца, Дебелт, Добромир, Драчево, Зайчар, Зидарово, Листец, Лозарево, Маринка, Мъглен, Огнен, Оризаре, Пирне, Планиница, Полски извор, Прилеп, Просеник, Равда, Равнец, Руен, Сини рид, Соколец, Страцин, Съдиево, Трояново, Черна могила и Чубра.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви