В началото на миналата година „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД в партньорство с Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и италианската компания Eurovix стартираха реализацията на Проект LIFE20 ENV/BG/001042 LIFE WATEROIL. Проектът се съфинансира от Европейския съюз по програмата LIFE като инициатива, подобряваща качеството на околната среда.

През февруари 2023 г. към екипа на Проекта LIFE WATEROIL се присъедини Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).  Повече от 30 години Дружеството  активно работи за опазване на природата в района на Бургаските езера.

През 1989 г. по предложение на БДЗП правителството обяви „Пода“ за защитена територия и официално възлага на БДЗП да го управлява. През 1997 г. БДЗП създаде своя Център „Пода“ като място за наблюдение на дивата природа и провеждане на преки природозащитни дейности с участието на местните общности. В момента той се посещава от над 8 000 души годишно.

През 2006 г. по предложение на БДЗП водният комплекс „Мандра-Пода“ е обявен за зона за специална защита съгласно Директивата за птиците на Европейския съюз.

Какво можем да очакваме от участието на БДЗП в Проекта LIFE WATEROIL разговаряме с дългогодишния ръководител на Природозащитен Център „Пода“, изтъкнатия орнитолог и природозащитник д-р Петър Янков.

Д-р Янков, бургазлии вече знаят за важността на влажните зони. Какво още ще им покаже Вашият проект?

Наистина, нашите съграждани не само знаят, но може да се каже, че много от тях вече се гордеят с това, че около Бургас са разположени едни от най-значимите влажни зони в Европа. Гордеят се, защото с годините разбрахме, че малко градове в Европа имат такова богатство. Местните хора, обаче, знаят също, че това са уязвими природни места, които лесно може да бъдат замърсени и да загубят огромната си роля, която играят за благоприятния местен климат, за риболова, за екотуризма.

Именно тук е фокусът на проекта LIFE WATEROIL – да намали значително риска от замърсяване, особено на Мандренското езеро, да направи така, че водите, които се използват в технологичния процес, да се връщат в езерото максимално пречистени. А езерото с чиста вода означава по-добър микроклимат за града, по-чиста риба и по-здрави хора.

В проекта има различни дейности, свързани с децата, с младите хора и с възрастните. Една от тях е наречена „Да се влюбиш във влажните зони“. Разкажете ни за нея.

Да, Българското дружество за защита на птиците винаги е насочвало голяма част от дейностите си предимно към децата и младите хора, но и към възрастните. В основата на това е правилото, че не е възможно да опазим нещо, ако не го познаваме, а най-добре ще го опазим, ако го обичаме. Затова и сме избрали такова название.

Това всъщност е един комплекс от различни дейности, включващи разработване на образователна програма или на практика – учебно пособие, с което учители и ученици на 12-14 годишна възраст да „опитат“ колко интересен е светът на природните водоеми. Ще се започне с беседи и лекции за учениците, като след като се затвърдят познанията им, ще пристъпим към запознаване на терена с водните организми, с това как са свързани помежду си, с водните екосистеми, заплахите за тях и опазването им.

Специалисти от БДЗП, които имат опит в работа с подрастващи, ще бъдат водачи на младите изследователи. Защитената местност „Пода“ е едно от най-добрите места в Европа за осъществяване на подобни дейности. Заедно с учениците ще бъдат приложени съвременни научни методи, като с фотокапани ще бъде изучаван живота на потайни нощни животни като видрата, например.

Ще бъдат направени къщички за птици и прилепи, с което реално ще се подпомогнат някои видове.

С това е свързана и другата дейност по проекта – „Млад изследовател“. Как смятате да привлечете младите хора към Вашата идея?

Тази дейност е органично свързана с предходната, но я надгражда. Учениците и други млади хора ще имат възможност да наблюдават водни същества, които обикновено е трудно да се разгледат добре.

Водният басейн до Природозащитния център „Пода“ ще стане една малка лаборатория на открито, където извадени от водата рибки, ракообразни и други водни същества ще бъдат поставени в специални съдове и ще могат да се разгледат със специален увеличителен уред (бинокуляр).

Ще бъде обсъждана ролята на тези същества във водната среда, а след приключването на „изследването“ те ще бъдат пуснати отново на свобода. Част от учениците ще бъдат специално организирани от училища и учители, с които Природозащитният център „Пода“ има вече десетилетно сътрудничество, но дори и класове, които за първи път ще посетят „Пода“, ще могат да се включат в дейността.

През миналата година хиляди ученици посетиха Природозащитния център, надяваме се, че и сега интересът ще е същият.

Наблюдателен център „Пода“

Децата и младите хора лесно се впечатляват от красотата на природата, но как ще привлечете и родителите им, защото те са активните граждани, които могат действително да помогнат за опазването й?

Известно правило в науката за опазването на природата е, че децата са най-добрите и най-успешните преносители на послания към родителите си. Стига да ги впечатлим. Именно тук е силата на екипа на БДЗП в Природозащитния център „Пода“ – с всеотдайност и обич да „запали“ децата. Това правим успешно вече 25 години в „Пода“. Очарованото дете със сигурност ще предаде поне част от ентусиазма си и на своите родители. И такива случаи сме имали многократно досега, когато деца, посетили „Пода“ с класа си, идват отново с родителите си, да им го покажат и на тях!

За съжаление и в нашия регион има изчезващи видове. Ще обърнете ли внимание и на тях?

Естествено. В учебното помагало, разработващо се по проекта LIFE WATEROIL, сме показали 5-те основни функции на влажните зони: природен резервоар за вода и защита от наводнения, „филтър“, пречистващ водите, място за отглеждане на поколението, място за намиране на храна и място за пребиваване и почивка по време на миграция.

Но не по-малко важна е и ролята им на места на обитаване на застрашени от изчезване видове. От 318-те вида птици, наблюдавани досега на територията от 1 квадратен километър на „Пода“ (това е ¼ от всички видове птици на Европа!) за съжаление, вече има един вид, който изчезна завинаги от Земята.

Това е тънкоклюнният свирец, и именно чрез него планираме да представим на посетителите на „Пода“ проблема за опазването на застрашените видове. Но най-сигурният начин да ги опазим, е като опазим самото място, където те живеят. Това, което и прави БДЗП вече 35 години за защитената местност „Пода“.

Какви видове обитават тези защитени зони и кои са най-уязвимите от тях?

Това е много обширен въпрос, на който и с цяла книга едва ли може да се отговори изчерпателно. Ключовото за влажните зони, за които работи проектът LIFE WATEROIL е това, че те са блатисти местности, а блатата са най-силно пострадалите природни места в нашите географски ширини.

Столетия са били унищожавани заради комарите и борбата с маларията. И всички видове растения и животни, които са тясно свързани с блатата, които не могат да живеят в други природни места, са силно намалели и са в риск да изчезнат.

Същевременно, блатата са и най-онеправданите природни места, понеже като едни от най-богатите на видове екосистеми по нашите места, имат огромна роля в опазването на един от най-ценните ресурси – водата, макар много хора все още да не осъзнават това. Комарите в блатата имат хиляди естествени неприятели – още като яйца и ларви, а и като възрастно насекомо. Тези неприятели ги няма в случая с една оставена в мазата на блока кофа с вода, която също бълва комари…

Розови пеликани

Възможно ли е покрай идеята за привличане на младите и подрастващи, да се добави и тази за еко-туризъм в региона? Така могат да се печелят допълнителни средства, които да се използват за опазване на биоразнообразието в местността?

Не само е възможно, но е и задължително! Първо, защото е редно хората, които са опазили природните си ценности, да имат осезаема полза от тях. Второ, защото е нелепо да има природни ценности с потенциала на Бургаските влажни зони, и те да се ползват по начина, както са били използвани преди 1000 години – за риба, за лов, за поливане, за пясък…

Днес има далеч по-интелигентни, а и по-доходоносни начини, и екотуризмът е един от тях. БДЗП от десетилетия работи за развитието на този съвременен бранш на туристическата индустрия.

Преди всичко, защото той е пътят към най успешното опазване на природата – никой няма да я пази по-добре от човека, който печели от нея по устойчив начин, т.е., така че да могат и внуците му да го правят. Но и заради самите хора, защото само обезпечени хора могат да надмогнат първичните инстинкти да „обрулят дървото с листата“…

С какво проектът  LIFE WATEROIL ще подобри хабитата в местността Пода?

Най-напред – с цялостното подобряване качеството на водите в прилежащите до „Пода“ части на Мандренското езеро. Водоемите са тясно свързани и в „Пода“ ще постъпва по-чиста вода, а това е залог за по-здрава и по-богата екосистема.

На второ място, благодарение на проекта ще можем да подобрим част от съоръженията, с които представяме на посетителите ценностите на защитената местност. Така че и през следващите десетилетия бургазлии да могат да се насладят на един вълнуващ досег с природата и да открият много нови неща, да се запалят, макар и мъничко, за опазването на природното богатство на България и за бъдещите поколения.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви