Във връзка с изпълнението на задълженията на кметовете на общини по организиране управлението на отпадъците на територията на съответната община, съгласно чл. 19 от Закон за управление на отпадъците, както и с изпълнението на годишния план за контролната дейност, РИОСВ-Бургас изпрати писма с дадени предписания на кметовете на 13-те общини от Бургаска област – Средец, Бургас, Камено, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново.

Предписанията са за идентифициране на замърсените терени в съответната община, изготвяне на график за почистването им, както и краткосрочни и дългосрочни планове за организация и контрол с цел ликвидиране на старите и недопускане възникването на нови замърсявания.

Даден е срок до 26.04.2023 г. да се почистят допуснатите замърсявания в населените местта, землищата на населените места, общинската и републиканска пътна мрежи, речните корита и прилежащите им територии.

След 26.04.2023 г. експерти на РИОСВ – Бургас ще извършат проверки за изпълнението на дадените предписания и при установяване на замърсявания на терени в съответната община, ще бъдат предприети административнонаказателни мерки в обхвата на Закон за управление на отпадъците.

Предписания за почистване в същия срок на републиканската пътна мрежа в границите на 13-те общини са дадени на Агенция пътна инфраструктура – Бургас, в съответствие със зъдълженията на агенцията по Закон за управление на отпадъците.

РИОСВ – Бургас призовава всички граждани, институции и организации при констатиране на нерегламентирано замърсени с отпадъци терени да уведомяват съответната общинска администрация и РИОСВ – Бургас за предприемане на необходимите мерки за предотвратяване и отстраняване на замърсяванията.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви