Земята може да изхрани до 10 млрд.
Земята може да изхрани до 10 млр

Въпросът с пределната численост на жителите на планетата става с всяка година все по-актуален. Някои учени смятат, че Земята може да „издържи” население до 10 милиарда човека. По данни на ООН към края на столетието населението на планетата ще е между 9 и 10 милиарда човека.

„Силата на населението на Земята толкова превъзхожда силата на самата планета, която дава средства за съществуване на човека, че преждевременната смърт трябва в една или друга форма да посети човешката раса”.

Тези зловещи думи принадлежат на Томас Малтус, философ от края на 18-ти век. И са написани в есе, посветено на страшното, по негово виждане, бъдеще на човечеството. Малтус твърдял, че непреодолимото желание на хората да се размножават в края на краищата ще доведе до пренаселване на планетата. Което пъкп ще предизвика унищожаване на ресурсите и смърт в резултат на масов глад.

Както виждаме неговите предвиждания, слава богу, до началото на 21 век не са се оправдали, но ние все по-често си задаваме въпроса , действително какви са запасите на ресурси на Земята и кога числеността на населението на планетата ще стигне пределната граница?

Много учени смятат, че Земята може да изхрани максимум 9 до 10 милиарда човека.

Но Малтус в едно нещо е бил прав. Освен ограниченията в прясна вода, съществува лимит за количеството храна, която може да се произведе на Земята. Даже в случай на максимална ефективност, когато всичкото отгледано зърно ще се използва за изхранване изключително на хората ( вместо за домашните животни, което е неефективен начин за преобразуване на енергията на растенията в енергия на храната) ще можем да се ползваме от получените продукти само за ограничен период от време.

Един от тези учени е видният социобиолог от Харвардския университет Едуард О. Уилсън (Edward O. Wilson). Той базира своите разчети на количеството достъпни земни ресурси. Както той отбелязва „успяхме да отстраним ограниченията, създавани от биосферата”. „Ако всички се съгласят да станат вегетарианци, не оставяйки практически нищо за домашните животни, сегашните 1,4 милиарда хектара обработваеми земи ще могат да изхранят около 10 милиарда вегетарианци.” – казва Уилсън.

По неговите думи , на 1,4 милиарда хектара могат да се произведат около 2 милиарда тона зърно годишно. Това е достатъчно количество да изхрани 10 милиарда вегетарианци.

Така че 10 милиарда е горната граница за население на планетата, базирайки се на запасите на храни.

Но тъй като е слабо вероятно , че всички ще се съгласят да прекратят употребата на месо, то максималната възможност за изхранване ще бъде за по-малко от 10 милиарда жители на планетата, смята Уилсън.

По думите на друг известен учен, биологът от Колумбийския университет Джоел Коен (Joel Cohen), други фактори в околната среда, които ограничават способността на Земята да изхрани човечеството, са азотния цикъл, достъпното количество фосфор и концентрацията на въглерод в атмосферата. Но така или иначе, на сегашния момент съществува голяма неопределеност за въздействието на всичките тези фактори. „ Ако трябва да говорим честно, никой не знае кога количеството хора ще достигне своя пик и кога това ще стане” – казва Коен.

За щастие, ние можем да не влезем в последната фаза за пренаселване на Земята и глада, предсказан от Малтус. По данни на ООН, към критичната граница населението за пръв път ще се приближи около 2050 година , когато числеността на хората ще достигне 9 милиарда, а втори път – около 2100 година, когато жителите на планетата ще бъдат около 10 милиарда. Но учените смятат, че някъде в този интервал , човечеството ще направи своя завой назад.

Съгласно цифрите на ООН за глобалните демографски тенденции, съвременните семейства стават все по-малки.

„Емпирическите данни от 230 страни, започвайки от 1950 година, показват, че в по-голямата част от страните се наблюдава намаляване на раждаемостта” – казва Герхард Хейлиг (Gerhard Heilig), директор на отдела за демографски оценки и прогнози към ООН.

Във целия свят коефициента на раждаемост пада към „нивото на възпроизвеждане – 2,1 деца на една жена. Този коефициент ни показва, че децата заменят своите родители (и компенсира тези, които умират млади). Ако глобалният коефициент на раждаемост действително достигне нивото на възпроизводство към края на столетието, тогава числеността на населението ще се стабилизира в интервала между 9 и 10 милиарда жители.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви