Созопол
Кметът разговяра с бранша преди сезона

Община Созопол подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0138 „Грижа в дома в Община Созопол“ по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 400 759,50лв.
Проектните дейности ще стартират на 05.05.2022 г. и ще са за период от 12 месеца.

 

Проектното предложение предвижда осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Созопол. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа на представителите на целевите групи чрез осъществяване на следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Сред индивидуалните потребности, потребителите на услуги ще бъдат подпомогнати при заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

4. Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.

Дейностите ще усъвършенстват и подобрят достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения са изключени от социалния живот и/или са в риск.

С осъществяването на проектните дейности за хората от целевите групи ще бъдат създадени условия за подобряване достъпа им до здравно социално-услуги. Функционирането на модела за предоставяне на грижа в дома, ще подобри качеството на живот на целевите групи чрез предоставяне на услуги като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа.

Предвижда се предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги за минимум 75 потребители за период от 12 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви