Канабис
Снимка: Архив

Бургаският апелативен съд потвърди присъда на ОС – Ямбол с която Тодор П. е осъден на „лишаване от свобода“ в размер на 2 години и 3 месеца, като изтърпяването на наказанието е отложено за изпитателен срок от три години. На подсъдимия е наложена и „глоба“ в размер на 6000 лв.

Тодор П. е признат за виновен от двете съдебни инстанции в това, че на 05.02.2021 г. в гр. Ямбол, в къщата си, в местността „Кайнашки баир”, без надлежно разрешение произвел и държал, с цел разпространение, високорисково наркотично вещество коноп /марихуана/ с общо нетно тегло 1105.83 грама, на обща стойност 6634.98 лв. и в това, че  засадил и до 05.02.2021г. отглеждал 40 броя растения от рода на конопа /изсушена листна маса и връхчета от коноп/ с нетно тегло 192.76 гр. на стойност 1156.56 лв. Престъпленията са по чл. 354а, ал.1, пр.1 и 4 вр. чл.54 от НК  и по чл.354в, ал.1 вр. чл.54 от НК.

Присъдата на първата инстанция е обжалвана от подсъдимия. Защитата претендира за отмяна и постановяване на нова присъда, с която подсъдимият да бъде признат за невинен и оправдан. Държавното обвинение счита, че съдебният акт е правилен, законосъобразен и справедлив.

Според въззивният съдебен състав жалбата на Тодор П. е неоснователна.

Втората инстанция намира за законосъобразни и обосновани изводите на ОС – Ямбол, че от събрания по делото доказателствен материал се установява по несъмнен и категоричен начин, че подсъдимият е осъществил двете престъпления.

Подсъдимият е съзнавал, че извършва действия по производството и държанието на високорискови наркотични вещества – коноп, които са под специален режим, за които няма разрешително за държане.

Съзнавал е специалната цел – разпространение, предвид вида и количеството на наркотичните вещества, както и че деянието е престъпление,  наказуемо според българския наказателен закон, но е искал настъпването на общественоопасните последици, тъй като е целял да се облагодетелства предвид нуждата от средства.

Дори пред въззивната инстанция подсъдимият не отрича, че е очаквал да получи средства от пласирането на продукцията на коноп.

По отношение на наложеното наказание въззивния състав посочва, че са отчетени както обществената опасност на деянието и дееца, така и направените от него самопризнания в хода на досъдебното производство, допринесли за разкриване на обективната истина.

Според апелативните съдии така определеното общо наказание по вид и размер, ще въздейства превантивно и възпитателно – възпиращо по отношение на подсъдимия, като по този начин ще се осъществят целите както на специалната, така и на генералната превенция на закона.

Законосъобразно е прието от първата инстанция, че не е необходимо подсъдимият да бъде изолиран за продължителен период от време от обществото, поради което правилно е отложено изтърпяването на наложеното общо най-тежко наказание от 2 години и 3 месеца „лишаване от свобода“ за изпитателен срок от 3 години.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на РБългария в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви