По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас през 2021 г. възлиза на 6 472 млн. лв. по текущи цени и е с 38.9% по-голям в сравнение с 2020 година.

Делът на БВП за област Бургас е 4.7% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Бургас се нарежда на 7-мо място с 15 815 лв., след област Габрово – с 16 549 лв. и преди област Пловдив – с 15 547 лева.

С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 45 241 лв., а с най-ниско – област Хасково – 9 817 лева

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2021 г. е 5 662 млн. лв. по текущи цени, което представлява 4.7% от БДС за страната.

Най-голям е относителния дял на добавената стойност в сектора на услугите като достига до 77.8%, следва индустриалния сектор – 17.3% и аграрния сектор – 4.9%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви