12 са отворените оферти в обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности при основния ремонт на 58,6 км от второкласния път II-99 Царево – Малко Търново (от км 58+000 км 117+000 по задание (от км 53+523,40 до км 112+173,28 по проект).

Пътят е основна връзка между Царево и Малко Търново. По пътната артерия преминава основният трафик от Южното Черноморие към Република Турция.

Отворените оферти са на:

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД;
„ИСА 2000″ ЕООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ЦАРЕВО МАЛКО ТЪРНОВО“, в което участват: „ГЕОСТРОЙ“ АД и „ПЪТСТРОЙ-92″ АД;
„ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
ОБЕДИНЕНИЕ „БРАТОВО“ с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД;
„ЦАРЕВО 2023″ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Булстрой – монтажи“ ЕООД;
„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД;
ДЗЗД „ВИА ВАСИЛИКО“, в което са: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, „ЕКО-ХИДРО-90″ ООД, „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕКОДИН“ ЕООД;
„АБ“ АД;
Консорциум „КАЛОТИНА 2020″ ДЗЗД с участници: „ЩРАБАГ“ ЕАД и „ПЪТСТРОЙ ВДХ“ ЕАД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА БУРГАС 2023″, в което са: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, „ЕИВ“ ЕООД, „ИНМАТ СОФИЯ“ ЕООД и „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД;
„ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД.

Участъкът, предвиден за ремонт, започва от кръстовището с път III-9901 Царево – Резово в Царево, преминава през селата Изгрев и Кондолово и завършва при Малко Търново. Настилката на отделни места е силно амортизирана с мрежовидни пукнатини, деформации и слягания.

Освен ремонт на настилката и подобряване на отводняването е предвидено обновяване и на четирите мостови съоръжения в пътната отсечка.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 600 календарни дни и започва от датата на подписване на протокола за откриването на строителната площадка.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 88 млн. лв. без ДДС и ще се финансира от държавния бюджет по програма „Основен ремонт“ на АПИ.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви