Общински съвет Созопол

„Задължени сме да харчим всеки месец една 12-а от миналогодишния бюджет, но вие всички разбирате, че това не е възможно. Причината е в това, че същите тези хора, които не приеха бюджета на държавата, ни задължават да увеличим заплатите с 10%.

Отчитайки инфлацията на малката потребителска кошница, която е между 15 и 20% и на строителните материали 30%, не виждам как ще стане. Ще направим всичко възможно да ограничим разходите и да се вместим в тази рамка.

От Министерството на финансите получаваме непрекъснато писма, като последното е да гласуваме капиталова програма извън бюджета. Досега такова нещо не се е случвало. За мен това не е правилно, но и това ще направим. Чака ни поредна година на предизвикателства. Мога да кажа, че очаквам тази година да е по-тежка от предишната.

Ако изборите са в началото на април, това означава, че по-рано от май месец бюджет няма да има. Това означава, че поне до юни ние няма да имаме общински бюджет. Но ние успяхме да минем през множество кризи, така че, ще минем и през тази.

Винаги съм разчитал и на вас, като общински съвет, защото не смятам, че в ситуация на криза някой трябва да си вади политически дивиденти от нея.“

Така отговори кметът на Созопол на въпрос на общинския съветник Андрей Николов как общината ще се справи с бюджета, който е какъвто беше миналата година, тъй като парламентът не прие държавен бюджет.

Една от точките в дневния ред на сесията днес, която е предизвикала дебати в комисия, беше одобряването на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Созопол за 2023г. Предвидени за добив са 15970 кубически метра дървесина, иглолистна и широколистна.

Съветникът Илиян Стефанов е отправил питане към директора на общинско горско предприятие „Общински гори и озеленяване“ инж. Илия Янгьозов дали всички жители на общината са получили заявените дърва и могат ли да купуват на свободния пазар, тъй като 4 кубика не са достатъчни за целия отоплителен сезон. Това се е случило по време на обсъждането на докладната в комисия, заяви Станимир Андонов – Председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

Инж. Янгьозов е отговорил, че няма проблем и дори вече много хора са направили това. Трябва обаче да е ясно, че желаещите трябва да подадат лично заявление в горското стопанство.

Кметът Янакиев уточни, че и през тази година хората отново ще получат по 4 кубика. Кметът обаче е уточнил, че ще предложи квота от 500 или 1000 кубика и над нея няма да може да се купуват дърва, тъй като през 2021г. желаещите са заявили 13 000 кубика, а през 2022г – 23 000.

Тези 4 кубика се продават на по-ниски цени като социална мярка. Физическите лица могат да купуват до 10 кубика на свободния пазар.  Станало е ясно също, че е имало много злоупотреби, които са спрени, за да може дървесината да стига наистина до нуждаещите се, а не при хора, които искат да търгуват с нея.

Точката, която предизвика дебати и в комисия, и в зала беше предложение на Станимир Андонов за промяна в правилника на общинския съвет. Предложението е въпросите към кмета, които сега се поставят преди сесия, да се изместят в края на заседанието.

Цветелин Георгиев е възразил на комисия, направи го и в зала, като попита какво става с въпросите на гражданите. Станимир Андонов му отговори, че според ЗМСМА гражданите се изказват в заседанието след предварително записване, а председателят на Общинския съвет предлага на съветниците кога да стане това. Уточнението е, че гражданите се изказват само по определена точка в дневния ред, а не задават пряко въпроси към кмета.

Светлана Лулева заяви, че питанията разводняват сесиите, защото самите съветници не спазват реда. Тя е против промяната, тъй като за гражданите било по-удобно да идват на заседанието сутринта.

Андрей Николов пък смята, че общинските съветници трябва да си гледат работата по докладните, а въпросите, ако са много важни, съветниците могат да зададат и в кабинета на кмета, където той не е отказал прием на никого.

Съветникът е на мнение, че началото на сесиите е в най-гледаното онлайн време и някои съветници използват практиката за задаване на въпроси във време за политически дивиденти. Николов заяви, че не е правилно чрез публикации в социалните мрежи да се накърнява достойнството на колегите му.

Юристът на община Созопол е направил проверка и се оказало, че само в Созопол и Царево въпросите към кмета са преди законодателната дейност на общинския съвет.

Панайот Рейзи заяви, че потърпевш от тази промяна ще е кметът, защото той ще трябва да присъства от началото до края на сесията, дори и да му се налага да отсъства.

Тихомир Янакиев отговори, че за три години му се е наложило да отсъства само веднъж.

„Създава се впечатление, че искам въпросите да са в края, за да няма голяма гледаемост по това време. Искам да кажа и съм категоричен, аз не се бъркам в работата на общинските съветници. Достатъчно уважавам тази институция и смятам, че тук са събрани 17 здравомислещи хора и всеки от тях има собствена воля.

Това, което решите за мен е закон, не само, защото законът ми го вменява, а защото уважавам институцията Общински съвет“. Това заяви кметът Янакиев. Той уточни, че за членовете на администрацията, които  присъстват на сесиите, за да отговарят на въпроси от тяхната компетентност, ще е по-трудно, ако въпросите са следобед. Защото се налага да стоят в залата през цялата сесия, вместо да работят в общината.

Другият довод на Рейзи против промяната беше, че има такава традиция от години – първо питания, след това докладните. Той каза, че смята, че в края на мандата не е подходящо да се правят промени.

Освен това дългото обсъждане по време на въпросите е заради самите съветници, които не спазват правилото въпрос – дуплика – реплика и край. А който има повече питания, да поиска писмен отговор. Той призова председателя на общинския съвет да следи за спазване на правилника.

Председателят Георги Пинелов каза, че няма механизъм, с който да прекъсва съветниците.

След повече от половин час разискване, решението се прие  с 9 гласа – За, 5 – Против и един Въздържал се.

Днес питанията бяха за една пътна отсечка, която свързва с. Равна гора с пътя за Бургас и е в много тежко състояние.  Кметът Янакиев каза, че на този етап ще се опита да направи кърпежи. Има незаконна канализация. Първо ремонт но канализацията, а след това цялостен ремонт, уточни кметът.

Цветан Георгиев  повдигна въпроса за бездомните кучета, конкретно в с. Атия и Крушевец. Кметът отговори, че е  планирал среща до 10 дни с приюта в Бургас. Ще се търсят възможности и средства за прибирането на бездомните животни в приюта.

Имаше и въпрос за възможен проблем с питейната вода в Черноморец заради пречиствателната станция на язовир Ясна поляна. Янакиев отговори, че са водени разговори и има възможност, ако се появи опасност от воден режим през лятото, градът може да се включи към язовир Камчия.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви