Визията за новата автогара

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев проведе среща с министъра на културата проф. Велислав Минеков, като тема на разговор бе проекта за автогара в града. На срещата присъстваха също директорът на НИНКН (Национален институт за недвижимо културно изкуство) арх. Петър Петров и служители на Института.

Янакиев постави остро въпроса защо процедурите се бавят толкова много, след като Община Созопол входира в Министерство на културата инвестиционен проект-част Архитектура и 2 години по-късно все още няма категорично становище от НИНКН и съответно не може да се пристъпи към активни дейности по нейното изграждане.

Янакиев изказа силно неодобрение от начина на работа на Института, който според него се състои в избирателно прилагане на Законите за културно наследство при съгласуване на различни инвестиционни проекти на територията на града.

Това съмнение бе породено, след като в Общината постъпи съгласуван с МК и НИНКН проект на частен инвеститор за изграждане на „Търговски комплекс с магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки, игрална зала, нощен клуб, ателие за услуги, кафене и аптека“ в съседен до отредения на автогара имот и съответно двата имота попадат под закрилата на едни и същи нормативни уредби, но се третират по различен начин.

Търговския обект

Представени от Янакиев бяха и различията, които се наблюдават при съгласуването на двата проекта в съседни имоти:

  1. Одобрението на проекта на частен инвеститор за търговски комплекс се случва само за 40 дни, а този на Община Созопол за автогара две години все още чака съгласуване.

2. Проектът за търговски комплекс е одобрен с извършване на археологическо проучване по време на строителството, а от Община Созопол се изисква извършване на предварително спасително-археологическо проучване на терена и представяне на протокол за извършени археологически разкопки, на чиято база да се определят последващите проектни разработки.

Важен е и въпросът за финансовото и времевото измерение на това начинание, което още повече би затруднило и забавило този проект с обществено значение. Във връзка с тези изисквания на НИНКН, Община Созопол възложи инженерно-геоложко проучване на горния пласт на терена с дълбочина от 2,40 до 4,00 м, което доказа, че е насип от пясък и строителни отпадъци, както сочат и исторически данни и научни доклади.

3. Вече изграденият търговски център е с огледална фасада, което е в противоречие със специфичните правила за проектиране в местност „Провлака“, одобрени от НИНКН с цел съхраняване на културното наследство на града.

Проектът за автогарата е в класически стил сграда на един етаж със скатен покрив с керемиди, но според директора на НИНКН не се вписва в градоустройствената среда и предлага в имота да се построи модерна сграда.

МК свиква разширен експертен съвет към МК – СЕСОНКЦ, който се проведе на 02.09.22 г. с участието на различни архитекти от цялата страна.

На него беше одобрено Обемно-устройствено проучване на сграда т.е колегията одобри височината и обема на постройката, като имаше отправена конструктивна критика към подобряването на архитектурата в сградните детайли. След него проектът бе редактиран според съветите на присъстващите на заседанието архитекти и внесен отново в МК  на 12.10.22 г. До днес отговор няма.

Тихомир Янакиев изрази пред проф. Минеков и арх. Петров исканията на Община Созопол да се ускори времето, необходимо за съгласувателната процедурата, както и проектът да бъде одобрен с археологическо проучване. Кметът бе категоричен, че няма да разкопае входа на града за проучвания, които могат да продължат години.

На срещата МК и НИНКН са поели ангажимент в най-кратък срок да изпратят писмо до Община, с което да внесат яснота с бъдещото развитието на проекта.

Устните заявки от ръководството на НИНКН за т.нар. „зелен коридор“ за общините, който трябваше да гарантира ускорена административна услуга между институциите остана в сферата на добрите намерения. 2 години се възпрепятства една съгласувателна процедура за изграждане на сграда от огромно социално и икономическо значение.

Община Созопол се обявява против избирателно прилагане на Законите за културно наследство при съгласуване на различни инвестиционни проекти на територията на града. Подобен подход е недопустим от ранга на институциите НИНКН и МК и Община Созопол не толерира подобни действия.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви