Звездна Георгиева

Животът е преди всичко съхраняване, самоанализа и само възпроизвеждане на информация.  Езотеричните науки от векове наред твърдят, че всичко в света е живо. И космосът и земята и водата. Следователно водата живее, тя е жива и може да анализира информацията. Тя може да мисли, да се самоусъвършенства, да се развива и да се само възпроизвежда, да ражда.

Има ли водата памет и какво представлява тя по своята същност?

Интересна тема, която ще разнищим  с помощта на професор Звездна Георгиева – шеф на „Катедрата по квантова медицина и парапсихология“ към „Академията по духовно развитие и иновации по света“  -Москва.

Професор Георгиева е почетен психолог на Европа с много престижни награди от Франция. С нея разговаря журналистът от BurgasNews – Янчо Николов.

Професор Георгиева, как достигнахте до извода, че водата има памет? Сигурно ли е това твърдение? Знаем, че памет имат живите, одушевени предмети и същества, но водата?!

Водата поема повече информация дори от гените. Водата е дарена с памет, тя има фискална функция. Тя трябва да бъде навсякъде. Всичко да „вижда и да чува” да запомня и да „докладва”. Водата си има свои закони и не се подчинява на физическите закони. Всичко това е твърдение в резултат на дългогодишни изследвания и наблюдения. Има стотици изписани научни доклади по темата.

Какви уникални свойства притежава водата? Това е революционно откритие за което говорите.

Водата има 2 уникални свойства: Памет и Информативност. Водата разнася информацията по цялото тяло, до всяка наша клетка и до всеки наш орган. Възможно е да черпи тази информация от Духовното информационно поле, което обвива Земята и всеки човек и ни свързва с космоса.

Тук навлизаме в зоната на езотериката и лек мистицизъм? Излизаме извън границите на официалната наука?

Не е извън границите на официалната наука. Просто е един научен свят, който тепърва има да ни разкрива себе си. Науката непрестанно търси, изследва, намира, анализира. Да, това е една неизследвана област, която с хилядолетие ни е била пред очите, но просто не сме обръщали достатъчно внимание в тази посока.

Знаете ли, че  Славяните от древни времена са имали култ към водата, като стихия. Вярвали са във вълшебната й сила, изчистваща тялото и душата. Днес учените доказаха, че водата променя структурата си и се изчиства под въздействието на дума, хубава музика и изобщо на висока духовност. Кой знае как й е въздействал и Исус.

Тук отново пътищата на наука и религия се кръстосват. Май все по-често ставаме свидетели през последните години, които доказват, че извън официалната наука и познания има нещо?  Нещо неизследвано, нещо, което учените се мъчат да опровергаят, но все по-често се случва да достигат до извода, че явно съществува. Така ли е?

Точно така е. Познатата наука нам не е завършена, постоянна константа. Има процеси, явления, събития, действия, феномени и закони, които са непознати още за нея и дори противоречат на познатите ни схващания. Науката не отрича, че съществува материален и духовен свят -напротив.

И същевременно някои учени се опитват да опровергават фактите и явленията от този необятен и неизследван свят. Но как?! Те не го познават за да правят едностранчиви заключения. Този свят е предоставили хиляди доказателства за своето съществуване. Той е част от нас самите.

Ето, примера с паметта на водата. Нека се върнем на темата. Както гласи Библията, в деня на Кръщенето си, като влязъл във  водите на река Йордан, Христос осветил водата в целия свят. Следователно светът на водата и светът на живите същества образуват едно цяло, обединено от общо информационно поле, което пронизва и водата.

Тя е уникален приемател и предавател на информация. Тя е инсталация, която предава на Земята от космическо естество, тя е уникален информатор на космогоничните процеси и е субстанция, която е способна да промени целия живот на нашата планета. Водата безапелационно отличава доброто от злото.

Какви опити са правени в тази посока? Има казвате изследвания. Дайте примери за някои от тях.

Направени са опити от учени, които залепват на чашата с вода „Любов”, „Признателност”, „Здраве„ и поставят  цветя във вазите, В други вази са поставени цветя без подобни надписи.

Наблюдава се, че  тези цветя, които са белязани с пожеланията  живели по-дълго от другите, които били натопени в обикновена вода. Направени са и опити от учени, които са доказват, че доброто влияе съзидателно върху структурата на водата, а злобните емоции я разрушават.

Доказано е също, че, ако се премахнат структурите на злите сили, то доброто се активира, защото думите са способни да влияят непосредствено върху биологичните структури. Доказано е и за влиянието на звука върху структурата на водата. Много млади хора, които слушат метъл, тяхната структура на мисълта и душата е друга, разбита и негативна.

Доказано е че водата „Чува” звуци и се променя под тяхното въздействие. Освен това тя „Съзнава” смисъла на думите, които могат да развалят нейната структура и от друга страна думите на любов и молитва, които я структурират за здраве.

При първия опит имаме надписи, Значи ли това, че водата получава информация и чрез писменост?

Тя е идеален получател на информация. Тя приема информация и чрез печатните букви. С букви или йероглифи. Тя приема и информацията от човешките мисли и дори от действията. Водата удивително съхранява и предава информацията. Всеки е бил свидетел на чудотворните резултати на „баената” вода от нашите баби. Този феномен и до днес не могат да го обяснят физиците и химиците.

Как влияе водата върху човека?

Друг момент е удивителното качество, което водата проявява, когато измива негативите от човека. В този момент водата ги премахва, но ако биополето на лечителя е по-силно от негатива който чисти от човека. По същия начин можете да разтворите агресията на човека до вас в чаша с вода. Можете да използвате водата като естествено лекарство против рака, затлъстяването, депресията и булимията.

По какъв начин според Вас се случва това? Какъв е принципът на действие? Какво трябва да прави човек и как да използва водата в своя полза, да кажем за лечение?

Моят съвет е – дайте на вашия организъм достатъчно вода, за да активизирате изцяло защитните механизми, с които природата го е дарила. Позволете му сам да реши проблема с естествени свойства, а не с антибиотици. Знайте, че водата лекува както от вътре, така и от вън с обливане, различни вани или сауна.

По данни на Световната здравна организация 85% от всички заболявания в света се предават от водата и запомнете, че всеки един от нас носи 100% отговорност за своето здраве и трябва да опознае универсалните качества на водата, която му носи живота. както днес, така и утре.

Водата ще остане вечният посредник и носител на информация между земята и космоса. Така е било и така ще бъде! От нас зависи ще умеем ли да я разчетем, да я съхраним и да я въплътим за своите божествени тела, за да бъдем здрави и дълголетни.

Още интересни теми от професор Звездна Георгиева очаквайте през следващата седмица, когато ще разговаряме подробно за методите  на квантовата медицина и тяхното приложение съвместно с класическата модерна медицина.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви