Харчим повече за храна от средното в ЕС
Харчим повече за храна от средното в ЕС

Домакинствата в страните от Европейския съюз са отделяли 25 на сто от разходите си през 2021 г. за покриване на сметките си за „жилище, вода, електричество, природен газ и други горива“. Това е намаление с 0,5 процентни пункта в сравнение с 2020 г., сочат най-новите данни на Евростат. В това направление ние харчим по-малко.

Домакинствата в България са отделяли по-малка част в сравнение със средното ниво за Евросъюза от разходите си за „жилище, вода, електричество, природен газ и други горива“. Това са били 19,1 на сто през 2021 г.

За „храни и безалкохолни напитки“ обаче харчим повече (20,1 на сто) от средното равнище за ЕС (14,3 на сто).

Разходите на българските домакинства за „транспорт“ (12,3 на сто) също са били по-високи от средните за Евросъюза. Там те са12,1 на сто, с 0,5 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г.

Увеличаването на разходите на домакинствата в ЕС в сектор „транспорт“ е свързано с поетапната отмяна на ограничителните мерки срещу разпространението на КОВИД-19 през 2021 г. Това повишава мобилността на гражданите на страните от Евросъюза, отбелязва Статистическата служба на ЕС.

Същата тенденция – на повишение, е регистрирана и при разходите на домакинствата от ЕС в секторите „отдих и култура“ (8,0 на сто), „хотелиерство и ресторантьорство“ (6,6 на сто), „здравеопазване“ (4,7 на сто) и „облекло и обувки“ ( 4,2 на сто).

Домакинствата в България са отделили за „отдих и култура“ 8,1 на сто от разходите си, за „здравеопазване“ ( 7,2 на сто), за „хотелиерство и ресторантьорство“ ( 5,2 на сто) и за „облекло и обувки“ ( 3,5 на сто).

Разходите за образование на домакинствата у нас също са били по-високи (1,5 на сто) от средните за ЕС ( 0,9 на сто), сочат данните на Евростат.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви