Със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоките за кандидатстване за процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

В сайта на МРРБ са публикувани утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, заедно с приложенията към тях.

МРРБ определи 80 000 000 лв. максимален финансов ресурс за община Бургас, който ще обезпечи изпълнението на мерки за ЕЕ в не повече от 30 сгради, в зависимост от големината им.

Към момента в община Бургас са подадени 205 заявления за участие в програмата от сдружения на собствениците. Всички, които отговарят на предварително определените условия и са представили необходимите документи в пълен обем, ще бъдат обработени от екип на Община Бургас и подадени на МРРБ в срок до 31.05.2023 г.

В Община Бургас няма да се прави класиране на подадените заявления и проектни предложения. Комисия, назначена от кмета, ще преглежда документите на сдруженията и при нередовност ще дава указания на домоуправителите за привеждането им в съответствие с изискванията на МРРБ.

С оглед новите указания, всички 205 заявления следва да бъдат допълнени с новите образци на приложения по утвърдените от министерството Насоки, за което ще им бъде оказано съдействие от експертите на Община Бургас.

Фирмите, които ще изготвят техническия паспорт и енергийното обследване, ще започнат работа през януари в комплексите „Меден рудник“, „Изгрев“, „Зорница“, „Славейков“, „Зора“, „Братя Миладинови“, „Лазур“.

Тъй като не се явиха желаещи, които да обследват сградите в ЦГЧ и к-с „Възраждане“, още в първите дни на новата година Община Бургас ще направи втори опит и ще стартира нова процедура по реда на ЗОП.

Предвид необходимия технологичен срок за обработка на подадените заявления и подготовка на проектното предложение, Община Бургас определя краен срок за приемане на заявления до 28.02.2023 г.

За допълните указния можете да посетите новия Енергиен офис в сградата на Културен дом НХК, както и да се обадите на следните телефони:

 

* Инж. Деница Маджарова

056 907 455

d.madzharova@burgas.bg

 

* Ивайло Трендафилов

056 841 193

i.trendafilov@burgas.bg

 

* Татяна Пренерова, Енерджи офис

0889 447 040

056 813 765

t.prenerova@burgas.bg

 

* Инж. Юлия Димитрова

056 907 229

yu.dimitrova@burgas.bg

 

* Богдана Маринова

056 907 246

b.marinova@burgas.bg

 

* Светлана Евтимова

056 907 290

s.evtimova@burgas.bg

 

* Румяна Георгиева

056 907 290

r.georgieva@burgas.bg

 

* Станка Георгиева

056 907 275

stanka.georgieva@burgas.bg

 

* Енерджи офис – Гергана Лобутова

0889 447 040

056 813 765

energyoffice@burgas.bg

 

* Магдалена Манолова – ЦАУ „Възраждане“

056 907 408

m.manolova@burgas.bg

 

* Наталия Аргирова – ЦАУ „Приморие“

056 907 402

n.argirova@burgas.bg

 

Стефан Дубаров – ЦАУ „Зора“

056 907 451

s.dubarov@burgas.bg

 

* Тодор Колев – ЦАУ „Освобождение“

056 907 407

t.kolev@burgas.bg

 

* Станислав Андреев – ЦАУ „Изгрев“

056 907 406

s.andreev@burgas.bg

 

* Антоанета Манолова – ЦАУ „Долно Езерово“

056 907 410

a.manolova@burgas.bg

 

* Марина Гроздева – декларация за минимални и държавни помощи

056 907 255

m.grozdeva@burgas.bg

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви