Данъчните облекчения за деца

Данъчните облекчения за деца може да се ползват авансово през 2023 г., като всеки месец дължимият данък върху доходите на един от родителите се намалява с 50 лв. за едно дете, със 100 лв. за две деца и със 150 лв. за три и повече деца.

Тази възможност бе гласувана със закона за удължаване действието на държавния бюджет от 2022 г. през новата година до сформиране на редовно правителство, съобщават от „Сега“.

Депутатите отхвърлиха предложението на „Продължаваме промяната“ за съществено увеличение на данъчните облекчения за деца.

Така и през 2023 г. работещите родители ще могат да намалят данъците си за цялата година с 600 лв. за едно дете, 1200 лв. за две деца, и 1800 лв. за три и повече деца. Отделно данъчното облекчение за дете с увреждания остава в размер на 1200 лв.

Тези данъчните отстъпки обаче остават да бъдат с временен характер – те не бяха приети в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в бюджетния закон. Което означава, че следващата година трябва да бъдат потвърдени при приемането на бюджета за 2024 г. В противен случай сумите ще паднат до старите нива отпреди ковид-пандемията – едва 20 лв. данъчна отстъпка за дете и 40 лв. – за две.

За да може да ползва авансово всеки месец данъчните отстъпки за деца, единият от двамата родители трябва да подаде писмена декларация пред работодателя си. Остава в сила и вариантът данъчната отстъпка да се получи чрез работодателя накуп в края на годината. Няма промяна и за възможността данъчното облекчение за деца да се ползва с годишната декларация за доходите от 2023 г., която трябва да се подаде през 2024 г.

Новост е, че се допуска данъчно облекчение за деца да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод.

Тази промяна бе гласувана в полза на деца, които се отглеждат от родител, който няма облагаеми доходи.

Освен това в случаите, когато родител е починал през данъчната година, наследниците му може да получат данъчното облекчение за деца. Това става като подадат данъчна декларация за доходите на починалия родител. Същата разпоредба важи и за данъчно облекчение за деца с увреждания.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви