съд
Съдът

Бургаският апелативен съд не уважи протест на прокуратурата и потвърди отказ за екстрадицията на турски гражданин, издирван  за валутни престъпления от Руската федерация

Мурат Ереней от гр. Истанбул, Република Турция се издирва с цел арест, със заповед от Никулински районен съд на гр. Москва, за „извършване на валутни операции по превод на парични средства в чуждестранна валута или валута на Руската федерация по сметки на нерезиденти чрез използване на фалшифицирани документи от организирана група в особено големи размери“.

Деянието, съответства на признаците на престъпление по чл. 250, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК на Р България, наказуемо с „лишаване от свобода“ от една до десет години и с „глоба“ до двойната сума по превода.

Апелативен съд – Бургас намери за правили и съответни на доказателствата по делото възприетите от първостепенния съд изводи, че предаването на Мурат Ереней на молещата държава е свързано с реална опасност същият да бъде подложен на насилие, изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение в нарушение на чл.3 от Европейската конвенция за правата на човека /ЕКПЧ/.

Въззивният състав посочва, че  Генералната прокуратура на Руската федерация е предоставила гаранции, че Еренай няма да бъде подлаган на измъчване, жестоко, нечовешко, унижаващо достойнството видове третиране или наказание.

Съдът обаче, подчертават апелативните съдии, не е освободен от задължението да провери дали предоставените гаранции, при тяхното практическо приложение, са достатъчни, за да гарантират, че исканото лице ще бъде защитено срещу риска от отношение, забранено от чл. 3 от ЕКПЧ.

В тази връзка в хода на съдебното производство пред Окръжен съд – Бургас, българският съд е изискал допълнителни гаранции от страна на Руската федерация, че условията на центъра за задържане, където Еренай ще бъде настанен, ако бъде предаден на руските власти, са в съответствие с чл.3 от ЕКПЧ.

До приключване на производство отговор от Руската федерация на това запитване не е бил получен.

Видно от доклада на БХК, изготвен за нуждите на настоящето дело, „Състоянието на върховенството на правото в РФ никога не е било цветущо. Но то се е влошило силно през последните 10 години и особено драстично – след военната интервенция в Украйна през февруари 2022 г.“

Съдът се позовава и на обстоятелствата, че в публичното и интернет пространство е налице информация от независими журналистически разследвания относно многобройни случаи на изтезания и малтретирания на лишени от свобода в следствени арести.

Тази информация съвпада с изложеното в доклада на БХК относно състоянието на местата за лишаване от свобода в Русия.

На следващо място, посочва въззивния състав,  Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/ многократно е имал повод да констатира тежки нарушения на правата на човека, включително случаи на изтезание и друго нечовешко отношение към лишените от свобода в тази страна и липса на ефективно разследване.

Въпреки обстоятелството, че Еренай е издирван за криминално, а не за политически мотивирано престъпление, съдът намира, че самият факт, че ще бъде задържан като заподозрян в престъпление в такава ситуация, дава достатъчно основания за страх, че той може да бъде изложен на сериозен риск да бъде подложен на изтезание и унизително отношение.

Съдът се аргументира и с обстоятелствата, че с резолюция на Комитета на министрите на Съвета на Европа, Руската федерация престава да бъде високодоговаряща страна по Европейската конвенция за правата на човека от 16 септември 2022 г.

В допълнение, на 07.06.2022 г. Руската Държавна дума е приела окончателно на второ и трето четене закон, според който решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), издадени след 15 март 2022 г., не подлежат на изпълнение в Русия, както и решенията на ЕСПЧ вече няма да бъдат основа за преразглеждане на решения, взети от руски съдилища.

По този начин се изключва възможността за външен контрол върху спазването на правата на задържаните в местата за лишаване от свобода, респективно невъзможност за независим международен контрол върху дадените от руската държава гаранции.

През април 2022 г. с решение на Общото събрание на ООН Руската федерация бе отстранена и от Съвета по правата на човека към ООН.

Предвид тези обстоятелства апелативният съд намира за обосновано и законосъобразно заключението, че са налице сериозни основания за предположение, че исканото лице може да бъде подложено в Руската федерация на насилие, изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение и не са гарантирани правата му съгласно изискванията на международното право, като същевременно липсва какъвто и да било ефективен механизъм за контрол по спазване на дадените от руската страна гаранции, че това няма да се случи.

След обявявяне на съдебното решение, въззивната инстанция отмени взетите по отношение на Мурат Еренай  мерки за процесуална принуда – МНО„Домашен арест“ и „Забрана за напускане пределите на РБългария“.

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви