хотел

През октомври 2022 г. в област Бургас са функционирали 132 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 19.8 хиляди.

В сравнение с октомври 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 48.3%, а броят на леглата в тях – с 63.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през октомври 2022 г., е 64.8 хил., или със 72.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 26.2 хил. нощувки, а българските – 38.6 хиляди.

През октомври 2022 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 70.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 26.9% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужденци и 12.1% – български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 12.5 и 61.0% .

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Полша – с 35.3% и Обединено кралство – с 14.8%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през октомври 2022 г. се увеличава със 70.5% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 24.8 хиляди.

Чуждите граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2022 г., са 9.0 хил. и са реализирали средно по 2.9 нощувки, като 65.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Българските граждани са 15.8 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 44.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2022 г. е 10.9%, като намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с октомври 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 16.3%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 9.0%, и с 3 звезди – 8.3%

Приходите от нощувки през октомври 2022 г. се увеличават с 81.2% в сравнение с октомври 2021 г. и достигат 4.3 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – със 75.4%, така и от чужди граждани – с 90.5%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви