Районен съд – Бургас проведе своеобразен „Ден на отворени врати“ с посрещане на ученици от клуб „Право на глас“ в Немска езикова гимназия „Гьоте“, с ръководител Деница Василева.

Учениците присъстваха на открито разпоредително заседание по наказателно дело за причиняване на телесна повреда.

Съдията докладчик по делото, Яна Атанасова – Митева, представи пред младите хора същността на наказателния процес, въпросите, които се разглеждат в първото т.н. „разпоредително“ заседание според българското законодателство.

Гостите се вълнуваха от работата на съдията, времето, което се изисква за приключването на един съдебен процес.

„В Република България правосъдието е бързо, в сравнение с това в много европейски страни“, коментира съдия Митева и отбеляза „при нас в максимална степен се гарантират правата както на пострадалите, така и на обвиняемите и подсъдими лица.

Българското правораздаване дава възможност на всички страни да изложат своите тези – защитни или обвинителни позиции“.

Предмета на съдебния процес, който наблюдаваха учениците предизвика техния интерес. Наблюдаващият прокурор Гинка Чинова разговаря с младите хора преди началото на заседанието, за възможния ред на протичане на делото, който предоставя законодателя – по общия ред, сключване на Споразумение или Съкратено съдебно следствие.

Следващото насрочено в графика за деня заседание на съдия Митева бе за придобиване и държане на наркотични вещества. Районният магистрат и неговия колега – прокурор, Антоанета Маркова, представиха наказанията, предвидени в Наказателния кодекс за държане на наркотични вещества.

Те разказаха на младите хора за тежките последствия от употребата на такива вещества.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви