Българите трудно си покриват разходите
Българите трудно си покриват разходите

През третото тримесечие на 2022 г. за 67.3% от българите доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо предходните две тримесечия. Но все още е значителен, съобщи НСИ.

Увеличение на доходите са посочили 27.9% от лицата. Това е с 8.7 процентни пункта повече в сравнение с второ тримесечие. И е с 9.4 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. Тогава увеличение са имали 18.5% от лицата.

Основните причини за увеличение на доходите и през трите тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 4.8% от лицата. Това е с 2.9 процентни пункта по-малко в сравнение с второ тримесечие. И е с 3.7 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 година.

През третото тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на българите, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок – над 75%. С известни затруднения са 38.5% от лицата. 28.3% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 10.8% – като много трудно. В сравнение с предходните тримесечия, намалява делът на лицата, които се справят много трудно, за сметка на увеличение на лицата, които изпитват известни затруднения при покриване на ежедневните разходи.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18.1% от лицата, а едва 4.3% не изпитват никакви затруднения. Общо делът на лицата без затруднения през третото тримесечие се увеличава с 0.9 процентни пункта спрямо второ тримесечие и с 0.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви