С открит урок посветен на домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите стартира образователната програма на Окръжен и Районен съд – Бургас в Профилирана гимназия за романски езици „Георги С. Раковски“, през тази учебна година.

Училището е активен участник в образователните инициативи на двата съда от 2014 година до сега. През 2016 година, Бургаските Окръжен и Районен съд връчиха специални грамоти на ученичката от Гимназия за романски езици „Георги С. Раковски“, Гюлсум Хасан, за участието и в конкурс на тема „Законът и справедливостта“ и на преподавателят Катя Иванова, за стимулът и инициативността в реализирането на образователната програма на двата съда.

Темата за домашното насилие не бе избрана случайно, а е част от 16-тите Световни дни за борба с насилието, които се провеждат ежегодно от 25 ноември до 10 декември.

Лекторът, съдия Стоян Мутафчиев, е убеден, че усилията в борбата с този проблем трябва да се концентрират върху превенцията. „Проблемът е много голям и е необходимо обществото да бъде ангажирано. Осведомеността на младите хора е от голямо значение“, коментира районният магистрат.

Районен съд – Бургас е разгледал 141 дела по Закона за защита от домашното насилие през 2022 г., в периода от началото на годината до 31 октомври. Предходната година разгледаните дела по този закон са 171.

По 47 от делата за тази година искът е уважен изцяло и по тях е издадена заповед за защита. По 12 от делата искът е уважен отчасти, по 6 – отхвърлен. През 2021 г. съдът е издал 54 заповеди за защита на жертви от домашно насилие, а по 17 дела е уважил искът частично.

Съдия Мутафчиев запозна учениците с видовете домашно насилие, които дефинира и разглежда закона. Лекторът представи пред деветокласниците казуси, които среща в съдебната си практика.

„Всяко насилие представлява целенасочен акт за засягане на правата на жертвите, което влече след себе си засягане и на психиката им“, каза съдията.

Откритите уроци по право в Профилирана гимназия за романски езици в Бургас продължават днес и утре, с темите за представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и как можем да защитим правата си чрез съдебните институции.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви