За удобство на туристи и местни

1 декември е крайният срок за Обществено обсъждане на Генерален план за организация на движението в гр. Черноморец.

Той трябва да даде отговор на редица проблеми,  както с паркирането на автомобили по време на туристическия сезон, така и с натовареността с транзитно преминаващи превозни средства  по някои от централните улици на туристическия град.

Общественото обсъждане продължава вече повече от 2 месеца. В кметството на Черноморец са получени някои предложения от граждани за организацията на движението. Те са предадени на комисията в община Созопол, която ще ги вземе предвид при окончателното приемане на плана, каза кметът Росен Деспов.

Той категорично отрече информацията, която се появи в социалните мрежи, че в града се предвижда въвеждането на синя зона.

До 1 декември гражданите могат да правят своите предложения в кметството. Промените в плана са изобразени на 12 схеми, които може да видите по-долу или в сайта на кметство Черноморец.

Кметът Деспов уточни, че остава на разположение за всякакви въпроси от граждани, които могат да му задават лично, както и във фейсбук групата Попитай кмета Group.

Имайки предвид даденостите в гр. Черноморец и финансовите възможности на кметството и общината, цялостно решаване на проблема с паркирането е невъзможно да се реши бързо и ефективно, правят уговорка авторите на проекта и допълват, че броят на паркоместата в паркинги, гаражи и дворове е недостатъчен да поеме автомобилите на живеещите и гражданите, посещаващи курорта.

Като решение на проблема с паркирането и осигуряване на допълнително паркоместа  те предлагат въвеждането на  еднопосочно движение по някои улици, които са посочени в прилежащите графики.

Ето кои улици ще са еднопосочни

Авторите на проекта на генералния план за организация на движението в град Черноморец предлагат и повишен контрол на паркирането. Предлага се в Черноморец да има служба за контрол на паркирането и технически средства за принудително задържане на превозните средства, за които не е заплатена таксата за паркиране, без да уточняват дали става въпрос за репатриращ автомобил, или т.нар. скоби.

Трябва по-масово през курортния сезон да се използват фишовете за налагане на глобите за неправилно паркиране, препоръчват авторите на генералния план за организация на движението в гр. Черноморец.

Акцентира се върху възможността средствата от налаганите глоби от обособената група по паркиранията, постъпваща в бюджета на Общината да се използват и за усъвършенстване организацията и безопасността на движението, за подпомагане издръжката на тези контролните органи на Кметството и Общината. В това общинската администрация в Созопол има добра практика.

По време на последната сесия, кметът Тихомир Янакиев се похвали, че приходите от дейност „Транспорт“ за тази година са в размер на 1 073 186 лв., разходите са в размер на 238 745 лв. или чиста печалба от дейността е 834 441 лв.

До 01.12.2022 г. всеки, който има предложения по предварителния проект за Генерален план за организация на движението в гр. Черноморец може да ги подаде на имейл kmetstvochernomorec@abv.bg или писмено в кметство Черноморец.

Вижте някои основни теми в проекта:

Градът има 2485 жители. Туризмът е в основата на икономическото развитие на Черноморец.

За изготвянето на проекта е сключен договор между кметство Черноморец и “БУЛТРАФИК” ЕООД.

От авторският колектив допълнително бяха заснети и изследвани  цялостната сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка,  заустванията на уличните платна, настилките на уличните платна, маршрутите за движение на превозните средства за обществен превоз на пътници, местоположение, обзавеждане, сигнализация, разстояние между спирките и пешеходната им достъпност, местостоянки, сигнализация, капацитет и използване определените за паркиране таксиметрови автомобили за превоз на пътници, основните направления за движение на пешеходците и велосипедистите, обособените пешеходни зони и улици, пътеки и алеи, тяхната сигнализация и ограждения.

В гр. Черноморец средната продължителност на ежедневните пътувания в една посока за 85%-90%  от трудоспособното население при придвижване пеша, с велосипеди, с индивидуален или обществен транспорт за превоз на пътници и не трябва да надвишава 20 минути.

По данни от Община Созопол на уличната мрежа в гр. Черноморец няма изготвена и утвърдена класификация. Тази мрежа има предимно свободна конфигурация.

Главни и събирателни улици

На чертеж № 2 е показана предлаганата класификация на основните улици в различен цвят:

– розов цвят за главна улица;

– зелен цвят за събирателни улици и

– без оцветяване за останалите улици, които са обслужващи и наименованията им са изписани със син цвят.

Транзитно движение и пътеуказателна сигнализация.

В чертеж № 3 са посочени маршрутите на транзитното движение.

Улиците за транзитно преминаване

През гр. Черноморец се пропуска само вътрешно градски непрекъснат и прекъснат транзит, които преминава и през централната част на Черноморец.

Непрекъснатият транзит преминава по следните улици: “’Свети Никола” – „Никола Вапцаров“ – „Дружба“ и „Оборище“.

На чертеж № 4 са посочени предимствата за преминаване през кръстовищата по уличната мрежа.

Улици с предимство

Посочност на движението.

Масовото въвеждане на еднопосочното движение се прилага предвид следните основни предимства, който то ни предлага:

– осигуряваме по-добро и ефективно използване на уличните платна за спиране, престой и паркиране;

– намаляваме броя и степента на опасност на конфликтните точки в кръстовишата между МПС и пешеходци, чрез което повишаваме безопасността на движението;

– премахваме опасността от челни удари предвид липсата на насрещно движение;

– намаляваме задръжките в уличното движение и подобряваме преразпределението на транспортните потоци, което натоварва по-равномерно уличната мрежа.

Наред с положителните си страни еднопосочното движение има и известни недостатъци:

– създава известни смущения в ориентирането и навиците на водачите на МПС в началния период от прилагането му;

– удължава пробега до определени обекти в по-малките населени места като Черноморец.

Въвеждането на еднопосочното движение е необходимо, защото при широчина на уличното платно до 6 м. и при по-висока интензивност на движението то е затрудненото или дори е невъзможно разминаването от паркираните от двете страни автомобили.

При вътрешно-кварталните улици с незначителна интензивност еднопосочното движение е излишно и масово не се спазва.

Съществуващите еднопосочни улици в Черноморец са посочени в чертеж № 5 със зелени стрелкички.

Ето кои ще са еднопосочните улици

В чертеж № 6 сме посочили необходимите ограничения (по-голямата част и в момента са действащи) в режимите на спирането, паркирането и скоростта на  движение, които трябва да се спазват.

Проблемът с паркирането в гр. Черноморец се усложнява поради постоянно нарастващата моторизация и съсредоточаването на много автомобили в курортно-туристическите обекти през летния сезон.

Броят на паркоместата в паркинги, гаражи и дворове е недостатъчен да поеме автомобилите на живеещите и гражданите,  посещаващи курорта.

Ето къде не може да се паркира

Имайки предвид даденостите в гр. Черноморец и финансовите възможности на кметството и общината, цялостно решаване на проблема с паркирането е невъзможно да се реши бързо и ефективно.

В чертеж № 9 са посочени съществуващите паркнги и техния капацитет, както и възможностите за паркиране по уличните платна.

Къде ще има паркинги

Посочени са улиците с необходимост от забрани за спирането за престои и/или паркиране за облекчаване движението на автомобили. Поради значителният брой пешеходци през летния сезон на някои улични участъци трябва да се ограничи и максимално разрешената скорост на движение, показано в чертеж 6.

Един от основните въпроси за решаването на проблемите с паркирането е повишеният контрол върху неправилно паркираните автомобили.

Трябва по-масово през курортния сезон се използват фишовете за налагане на глобите за неправилно паркиране, които се предават на НАП за събиране като най-удачно относно разходи и приходи.

Забрани за движение на товарни автомобили.

В гр. Черноморец не трябва да се разширят зоните с ограничен достъпа на товарни автомобили с общо тегло (маса) над 5 тона в жилищните зони (квартали).

Къде ще е позволено за товарни автомобили

На чертеж № 7 са посочени маршрутите за товарното движение на режим (за допускането им в кварталите и жилищните комплекси) ще трябва разрешение от Кметството и сигнализацията им трябва да се допълни и прецизира за оглед недопускане движение на тежкотоварни МПС, разрушаващи уличните настилки с недостатъчно носимоспособност на ос.

Гр. Черноморец е под 30,000 жители и затова не е задължително да се изготвят план и програма за развитие на пешеходното движение и неговата достъпност.

В чертеж № 8 са показани пешеходните зони и алеи.

Необходимо е да продължат усилията на местното ръководсво за допълнително  изграждане на рампи за облекчаване придвижването на трудно подвижните хора при прехода от тротоар към платно и обратно преди всичко по улиците с интензивно пешеходно движение.

Пешеходни улици

Велосипедно движение.

Основният проблем за обособяването на велоалеи са трудните теренни условия, недостатъчната широчина на уличните платна и тротоари, тяхното пресичане и липсата за паркинги за велосипедите.

Затова в гр. Черноморец поради липсата на подходящи условия няма възможност да се обособяват специални алеи за придвижването на велосипедистите освен в продължението на ул. „Оборище“ към Бургас.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви