По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2022 г. намаляват с 11.6 хил, или с 9.6%, спрямо края на юни 2022 г., като достигат 109.0 хиляди.

Спрямо края на юни 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Култура, спорт и развлечения“.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“.

В края на септември 2022 г. в сравнение със същия период на 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хиляди.

Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Административни и спомагателни дейности“, а най-голямо увеличение в „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – със 17.1% и „Преработваща промишленост“ – с 16.2%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви