През 2021 година „Интелигентни трафик системи“АД разработи и утвърди на българския и международния пазар Европейската услуга за тол таксуване TollPass EETS. Услугата включва тол отчитане за петнадесет тол области и държави с едно бордово устройство TollPass EUROBOX.

TollPass EETS осигурява много по-лесно, бързо и удобно заплащане на тол такси с едно бордово устройство TollPass EUROBOX и с договор към един доставчик за България, Унгария, Австрия, Германия, Германски тунели Варнав и Херен, Полша, Белгия, Белгийски тунел Лифкеншук, Франция (таксувани пътища, паркинги и мостове), Италия, в т.ч Bologna Freight Village, Испания, Португалия, Швейцария, Дания и Швеция за мостове Сторбелт и Оресунд.

В началото на 2023 се очаква разширяване на TollPass EETS в Чехия и Словакия.

Компанията разширява обхвата на услугата и в началото на 2023 се очаква TollPass EETS  да включи още две държави от ЕС –  Чехия и Словакия.

Ефективното управление на разходите е от ключово значение за бизнеса на транспортните компании, особено в настоящата икономическа ситуация.

„Интелигентни трафик системи“ АД познават спецификите и нуждите на бранша и отговарят на тях с нови продукти. ИТС е разработила единната платформа за управление на всички услуги – Tollpass.bg, използвайки както експертизата на специалистите на ИТС, така и обратната връзка от клиентите.

Тежкотоварните превозвачи, използващи TollPass EETS, получават пълния пакет от услуги, свързани с тол таксуването – възстановяване на ДДС и акциз върху горивата от европейски държави, максимални отстъпки от тол таксите за Италия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Швеция.

Собствениците и мениджърите на автопаркове с TollPass могат да избират най-удобния метод на заплащане според начина им на работа – договор с предплатен баланс или с отложено плащане. Избралите договор с предплатен баланс, могат да регистрират банкова карта в платформата, като по този начин предплатеният баланс се допълва автоматично с избрана от клиента сума.

Услугата на TollPass за отчитане на тол такси в България и Европа предоставя високо качество, базирано на последно поколение бордово устройство TollPass EUROBOX и на индивидуален подход към всеки клиент.

Опитът последната година показва, че вече хиляди превозни средства в България успешно ползват услугата на TollPass, като по този начин повишават ефективността на автопарка и гарантират навременно изпълнение на доставките.

Сключването на договор с TollPass осигурява на всеки превозвач индивидуален набор от необходимите му услуги, както и непрекъснат  директен контакт с експерт на TollPass, оторизиран и компетентен да даде информация в отговор на клиентските въпроси, при всеки различен казус.

Осигуряват се актуални данни, свързани с промените на условията на тол таксуването в различните държави, новите изисквания, както и актуалните отстъпки за превозвачите в отделните страни. Тази информация е достъпна за  клиентите и в техните онлайн профили.

Платформата Tollpass.bg предлага оптимизиране на транспортния бизнес и редуциране на разходите за администрация и управление на човешките ресурси.

В нея мениджърите и собствениците на транспортни компании получават подробни аналитични и счетоводни справки, които могат да преглеждат онлайн или лесно да изтеглят в работен файл за по-задълбочен анализ.

Специално за техните нужди е разработена услугата  TollPass FLEET. Тя може да бъде активирана или спряна по всяко време, без заплащане за допълнително оборудване и инсталацията му, без сключване на обвързващ срочен договор, като предоставя функционалности за постоянен мониторинг, множество справки, нотификации, аларми и динамична калкулация на дължимите тол такси за конкретен маршрут.

Иван Георгиев, търговски директор на „Интелигентни трафик системи“ АД заяви:

„ИТС е фокусирана в това да предоставя съвременна и надеждна тол услуга достъпвана в най-съвременната дигитална среда, разчитайки на най-модерния и сигурен хардуер и на индивидуален подход към всеки превозвач.

Българските транспортни компании работят в силно конкурентна и динамично променяща се икономическа среда. Тук е мястото на TollPass – да им осигури спокойствие при отчитането и заплащането на тол такси в България и в Европа, да ги улеснява във всяка стъпка от сключването на договора, през доставката на бордовото устройство, до чисто финансовия аспект на ползването на тол услугите.

Разбирането на екипа на „ИТС“ АД е, че предизвикателствата трябва да бъдат преодолявани съвместно с превозвачите, като приоритет на компанията е да развива отношенията на партньорство, установени през последните четири години с транспортния бранш.“

„Интелигентни Трафик Системи” АД е национален доставчик на услуги за електронно таксуване на пътни такси – електронни винетки и тол и е официален партньор на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2018 г.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви