В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. е 1 363 лв., при 1 743 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г., област Бургас се нарежда на 13-то място.

Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 390 лв., а най-ниска – в областите Кюстендил – 1 161 лв., Благоевград – 1 171 лв. и Хасково – 1 187 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас намалява спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0.1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Култура, спорт и развлечения“ – с 5.9% и „Други дейности“ – с 4.9%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. нараства с 14.7%, в обществения сектор нарастването е с 13.2%, а в частния сектор – с 15.2%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви