Магистрати от Бургаски регион обсъждаха днес актуални въпроси от съдебната практика по наказателни и граждански дела.

Събитието бе по инициатива на Апелативен съд – Бургас, а с доклади по темите участваха съдиите Десислава Динкова от Окръжен съд – Бургас и Гергана Кондова от Окръжен съд – Ямбол, командировани във въззивната инстанция.

Наказателните съдии дискутираха съдебната практика при престъпленията против транспорта.

Бяха засегнати проблеми свързани с доказването, правомощията на съда при съкратено съдебно следствие, както и въпроси около определяне на наказанието и съпричиняване при ПТП.

Съдиите, специалисти по гражданска и по търговска материя обсъдиха съдебната практика относно материалноправния режим и актуални проблеми при упражняването на процесуални права по електронен път, съобразно измененията на ГПК от 29.12.20220 година.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви