Ремонт
Ремонт на пътя

Отворени са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 108 км републикански пътища в област Бургас. Сред тях са над 60 км от Подбалканския път I-6, в участъка Венец – Карнобат – Айтос – Ветрен. Трасето е основен алтернативен маршрут на автомагистрала „Тракия“.

Поръчката е разделена на четири обособени позиции и прогнозната й стойност е 2 167 060 лв. без ДДС.

Първата обособена позиция е за изработването на технически проект за основен ремонт на 60,2 км от първокласния път I-6 Венец – Ветрен.

Отворените 14 оферти са на:

· „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

· „ТРАНСКОНСУЛТ-22″ ЕООД;

· „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

· „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

· „РУТЕКС“ ООД;

· „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;

· ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;

· „Пътно поддържане и строителство – 2009″ ЕООД;

· „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

· Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД ;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

· „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

· „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Отсечката започва при с. Венец, след пътен възел „Петолъчката“, и завършва при пътен възел „Бургас – запад“, където е връзката с АМ „Тракия“ и e кв. „Ветрен“ на гр. Бургас. Трасето преминава през 4 населени места – с. Венец, Карнобат, Айтос и кв. „Ветрен“.

Индикативната стойност на поръчката е 1 203 600 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 120 календарни дни и започва от датата на сключването на договора.

Той включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа.

Втората обособена позиция е за проектиране на основния ремонт на 14,9 км от третокласния път III-795 Бистрец – Житосвят, който свързва общините Карнобат и Средец.

Отворени са 13 оферти. Те са на:

· „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

· „ТРАНСКОНСУЛТ-22″ ЕООД;

· „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

· „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

· „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

· „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;

· „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

· ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;

· „Пътно поддържане и строителство – 2009″ ЕООД;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

· „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

· „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Участъкът започва след с. Житосвят и завършва при кръстовището с общинския път за с. Бистрец. Преминава през две населени места – с. Драка и с. Малина.

Прогнозната стойност е 298 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

В третата позиция е проектирането на основния ремонт на 20,7 км от третокласния път III-7908 Присад – Димчево – Маринка. Пътят свързва населените места около южната страна на язовир „Мандра“ между второкласния път II-79 Средец – Бургас и първокласния път I-9 Бургас – Малко Търново.

Отворените 13 оферти са на:

· „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

· „ТРАНСКОНСУЛТ-22″ ЕООД;

· „ПЪТПРОЕКТ 2000″ ООД;

· „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

· „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

· „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;

· „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

· ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;

· „Пътно поддържане и стрителство – 2009″ ЕООД;

· Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което участват: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

· „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД.

Участъкът започва при кръстовището с пътя Средец – Бургас, а краят е при с. Маринка. Преминава през селата Присад и Димчево, както и през две защитени местности – „Устие на река Изворска“ и „Старият Соват“, и две защитени зони – „Мандра – Пода“ и „Факийска река“.

Индикативната стойност е 417 460 лв. без ДДС, а срокът за проектантските работи е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

Четвъртата обособена позиция е за изработването на технически проект за основен ремонт на 12,4 км от третокласния път III-7909 Горно Езерово – Братово, свързващ населените места от южната страна на Бургаското езеро с гр. Бургас.

Отворени са 13 оферти. Те са на:

· „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

· Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ БУРГАС“, с участници: „ПЪТКОНСУЛТ 2004″ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;

· „ТРАНСКОНСУЛТ-22″ ЕООД;

· „ПЪТПРОЕКТ 2000″ ООД;

· „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

· „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

· „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;

· „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

· ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД и „ДеНиДи“ ЕООД;

· „Пътно поддържане и строителство – 2009″ ЕООД;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

· „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД.

Отсечката, която ще се ремонтира, е от кръстовището с второкласния път II-79 Бургас – Средец до кръстовището с третокласния път III-5392 Камено – Братово в с. Братово. Преминава през кв. „Горно Езерово“ на гр. Бургас и с. Братово.

Индикативната стойност е 248 000 лв. без ДДС. Срокът за проектантските работи е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи.

Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви