Странджа

Втората планирана инициатива по проекта ”По зелените пътеки на защитените птици и животни до поддържан резерват „Атанасовско езеро”- Бургас, резервати „Средока” и „Узунбуджак” на територията на Малко Търново се провежда днес.

Тя е организирана от Народно читалище ”Христо Ботев 1937”-Бургас, с ръководител Атанаска Желязова – секретар на читалището, по програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ, съвместно с РИОСВ-Бургас.

Приоритетните теми на програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.

Инициативата, включваща изработване, сглобване и  поставане на хранилки и къщички за птици, беседа от експерти и обсъждане на нови форми за природозащитни походи,почистване и екологичен приложен пленер-II  част, ще се проведе  на водопада с  9-те извора, известен като „Докузак“ от 11.00 часа с участието на художниците от ЛФ ”Фантазия” и ПШ ”Крафт” при НЧ ”Христо Ботев 1937”, приложници от НЧ ”Антон Страшимиров-1980”- кв. Черно море, Бургас, приятели от Малко Търново, колеги и доброволци . Района около водопада е със статут на защитена местност от 1991г. в рамките на ПП”Странджа”.

Дейностите се изпълняват от НЧ ”Христо Ботев 1937”-Бургас по програма ”Младежи за околна среда” на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от РИОСВ-Бургас.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви