Юлия Николова

Както се казва, човек и добре да живее, се жени и трябва да знае какво се случва с имуществото му по време на брак. Огромен процент от българите встъпват в това приключението, без да са наясно с последиците и какво всъщност се случва с техните имущества.

Нужно е българските граждани да бъдат малко по-грамотни в тази посока и да встъпват малко по-отговорно и съзнателно в брака, който не е игра, забавление или просто съжителство.

Хората трябва да знаят, какви са непредвидимите случаи, които могат да възникнат в един брак, като развод, както и да подхождат съзнателно.

По темата ще разговаряме в рубриката „Журналистът пита, адвокатът – отговаря“ с нашия експерт по право – адвокат Юлия Николова, която е с над 20 години стаж и се е сблъсквала с всякакъв вид заплетени дела.

Скоро от печат ще излезе и нейната специализирана книга, „Бракът и други имуществени проблеми или как да запазя къщата, когато любовта си тръгне“.

Книгата е с подзаглавие „Четиво за неюристи“ и въпреки хумористичния елемент в заглавието, дава една задълбочена представа за юридическите последици от брака.

Материя в нея е преработена, за да може по един и лек и приятен начин да стигне до всеки българин и да му обясни какво е брака по нашето право, какви имуществени режими има, какво може да се случи при евентуален развод или смърт на някой от партньорите и разбира се, как да се предпазим.

С адвокат Николова разговаря журналистът от BurgasNews Янчо Николов.

Адвокат Николова, нека да обясним на хората, какво всъщност е имуществен режим по време на брак? На много българи не им е ясно това понятие, което е характерно за юридическата терминология. Обяснете?

До 2009 година имаше само един възможен режим и нямаше избор. Семейният кодекс от 2009 година обаче ни даде възможност да избираме между три различни имуществени режима по време на брак.

Трябва да ги познаваме, да знаем силните и слабите им страни, за да можем да използваме в нашата конкретна житейска ситуация. Имуществен режим накратко означава, какво ще се случи с нашето имущество, което придобиваме след сключване на гражданския брак.

Избройте ни трите вида имуществени режима?

Първият режим, това е семейната имуществена общност. Познаваме този режим, защото той беше единствения възможен режим до 2009 година.

При действието му, независимо от това, че примерно само единият от съпрузите фигурира като собственик в нотариалния акт на имота, то имотът става автоматично собственост и на двамата съпрузи, ако е придобит по време на брака.

Вторият режим е режима на разделност  – съпрузите стават собственици само на това, за което те са вписани като собственици.

Дайте разбираем пример за аудиторията?

Пример – жената е вписана в нотариалния акт на апартамента, тогава тя става собственик на апартамента.

Мъжът, ако е вписан за собственик в нотариалният акт на вилата, то той е единствен собственик на вилата. И мъжът може и сам да продаде вилата, тъй като е единствен неин собственик.

Да се върнем към режимите. Кой е третия режим?

Това е режимът- брачен договор. Той може да бъде включен и като предбрачен договор.

Брачният договор е много интересен, тъй като дава възможност на съпрузите сами да решават, какво ще се случи със собствеността им, придобита по време на брака. Може да се прехвърли собственост, придобита преди брака, да уреди какво би се случило при евентуален развод и т.н.

Това са накратко трите режима, които законът ни дава да избираме. Но те, разбира се, имат много специфики и е хубаво всеки един човек, преди да сключи граждански брак, а и по време на брака, да се запознае с тях подробно.

Хубаво е всяка двойка преди брак да обсъди и този въпрос, да си избере адекватен за тях режим. А тези, които вече са в брак, също е добре да проучат тази тема, за да разберат, каква манджа са си надробили. Хубавото е, че всеки избран вече режим може да бъде променян с друг.

В момента около 90% от българите са в режим на съпружеска имуществена общност. Той може да бъде променен. Семейният кодекс позволява по време на самия брак режима да бъде променен от един в друг. Веднъж, като сме влезли в брак с един такъв, то не означава, че не можем да преминем към друг режим.

Ето за това е книгата! Моята мисия е да разкажа на ясен и достъпен език за тези режими, защото установявам, че много хора нямат представа, какви възможности имат относно имуществата в брака, а това е изключително важно.

Това са и най–често задаваните въпроси в моята Фейсбук страница Юлия Николова-адвокат. Ще бъде засегнат и друг популярен въпрос – за фактическото съжителство и правата, които ни дава то и изобщо дава ли ни.

За повече информация може да се свържете с екипа на нашия експерт по право-  адвокат Юлия Николова на номер  0887716424 или на Фейсбук страницата и Юлия Николова – Адвокат | Facebook

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви