Една от най-красивите сгради в Бургас – частна държавна собственост, находяща се на ул. „Алеко Богороди“ №21, вече е предоставена безвъзмездно в управление на Регионалния исторически музей.

Договорът за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху имот – частна държавна собственост, бе подписан днес от областния управител проф. Мария Нейкова.

Сградата, построена през 1894 г., е културна ценност с местно значение. Към момента Археологическата експозиция на РИМ се помещаваше на първия етаж на сградата.

До неотдавна вторият етаж, с достъп чрез другия самостоятелен вход, беше предоставен в управление на Община Бургас за нуждите на Регионална библиотека „Пейо Яворов“, който сега не се използва.

„Сградата, разположена в центъра на Бургас, е не само красива, тя е емблема на архитектурното майсторство. Като областен управител няма да допусна погубването на обекти с важно културно, духовно и архитектурно местно значение. Сградата ще бъде чудесна добавка към фонда на Регионалния исторически музей“, заяви областният управител проф. Нейкова.

Тя изрази удовлетворението си, че именно на тази институция се предоставя възможност да ползва държавния имот за разширяване на дейността си.

Предвид отпадналата необходимост от втория етаж да се използва от Регионалната библиотека, както и нуждата от разширение на Археологическата експозиция сградата с прилежащия й двор ще бъдат предоставени за стопанисване и управление на Регионалния исторически музей.

В предварителни разговори директорът на РИМ Милен Николов сподели, че след приключване на процедурата по прехвърлянето правата на управление започват да се търсят средства за цялостен ремонт на сградата, обособяването на втория етаж на зала за временни изложби и музейна библиотека, както и разширение на експозиционната площ на Археологическия музей.

Съгласно условията в договора не се допуска промяна на функционалното предназначение на сградата.

Целта на държавата е да съхрани и предоставя имотите си в партньорство с други организации, които извършват дейности с висок обществен принос, какъвто е Регионалният исторически музей.

По този начин се гарантира запазването на сградата и се предоставя възможност новият стопанин да кандидатства по програми и проекти за поддръжката й и разширяването на дейностите си, защитавайки максимално обществения интерес.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви