Конкурс на Кроношпан

Фондация „Кроношпан“  предоставя поредна възможност за най-креативните ученици от професионалните гимназии в Бургас да се включат в  международния конкурс за проекти “skill.ED”, Издание 2022.

Кандидатите за участие ще могат да представят примерна концепция и визия за подобряване на образователния процес в училището, от чието име кандидатстват.

Сред широкия кръг от допустими проектни предложения могат да влизат разработки, свързани с обособяване на класна стая на мечтите, оборудване на училищна лаборатория, пълна промяна на пространства и зони в училищната сграда, обособяване на специализирани класове, осигуряване на стипендии за талантливи ученици и студенти, организиране на стажове по различни специалности и др.

От Фондация Кроношпан очакват с огромно нетърпение да се запознаят с идеите на талантливите ученици от Бургас и от цялата страна.

Проектите ще бъдат оценени на база на своите въздействие, оригиналност и цялостна концепция от тричленно жури. На финала ще бъдат одобрени три проекта за цялата страна и всяко едно от отличените предложения ще бъде обезпечено със сума до 10 000 евро. Финансирането на проектите ще бъде обвързано със заложения в тях бюджет.

През 2021 год. за победител в конкурса беше избран проектът „Ключът към успеха“ на професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, гр. Павликени, а разработката получи 40 000 евро.

И през тази година авторските екипи ще могат да кандидатстват с общо три различни  предложения, ако имат подготвени такива.

Разработките могат да се подават само и единствено онлайн чрез попълване на формуляр за кандидатстване, който е достъпен на уеб сайта www.kronospanfoundation.org/skilled .

Крайният срок за вписването на проектните предложения е 31 октомври 2022 год.

За допълнителни подробности кандидатите могат да потърсят контакти на на електронната поща: office@kronospanfoundation.org

Екипът на Фондация „Кроношпан“ вярва, че подобни прояви са част от създаването на моралните основи на едно здраво общество, а опазването и защитата на природата, както и предоставянето на образователни възможности на децата са гаранция за успех в живота.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви