Юлия Николова

Всеки втори българин е кредитно обременен, а всеки трети не може да обслужва кредитно задължение. Грозна реалност, но е факт. Много хора не живеят на постоянни адреси или отиват на работа в чужбина. Някои умишлено спират да обслужват кредитите си, други нямат възможност да ги обслужват редовно. Но в крайна сметка резултатът е един и същ-изпълнително дело и задължение, което по един или друг начин се събира– рано или късно.

Заговори се за закон предвиждащ личен фалит и обявяване на несъстоятелност на физическо лице. Един такъв закон приет  реално би спестил много мъки на определени длъжници. Но кога ще бъде приет и на какво ниво на обсъждане се намира законопроекта, все още е „тъмна Индия“.

Днес в  седмичната ни рубрика „Журналистът пита, адвоката отогваря“ ще разговаряме с нашият експерт по право адвокат Юлия Николова, точно по тези теми. Ще се опитаме да Ви дадем отговори на въпросите – Как да проверим, дали има заведени изпълнителни дела срещу нас и докъде стигнаха нещата с приемането на закона за личния фалит.

С адвокат Юлия Николова разговаря журналистът от BurgasNews Янчо Николов.

Адвокат Николова, как едно лице може да провери, дали е длъжник? Как да види, че срещу него има заведено изпълнително дело?

Първо трябва да си направи проверка в ЦРД (Централен регистър на длъжниците).

Как едно лице да разбере, че срещу него има заведено изпълнително дело, за да предприеме съответните действия? Много хора например са в чужбина или не са на актуалните си адреси. Ако срещу тях има заведено изпълнително дело, няма как да разберат за това.

Най-лесния начин по който могат да разберат, че срещу тях има заведени изпълнителни дела, това са следните начини;

Да се обади на адвоката си и да го помоли да изкара такова удостоверение за образуване на изпълнителни дела, както и да направи справка от Централния регистър на длъжниците.

Вие можете ли да съдействате за издаване на такова удостоверение?

Да, ние съдействаме на лица на територията на цяло България, а и на български граждани в чужбина и след упълномощаване и плащане на съответната такса за услугата, издаваме тези удостоверения. Нуждаещите се могат да се свържат чрез фейсбук страницата ни  Юлия Николова – Адвокат | Facebook или на тел. 0887716424.

Защо са необходими тези справки?

Проверката в този регистър е изключително важна. Показва ви текущото състояние, независимо от това, дали сте на адресите си или отдавна сте ги напуснали.  Тези регистри са централизирани и справката показва има ли заведени изпълнителни дела при частни съдебни изпълнители на територията на цялата страна. Справката е много важна, защото се оказва, че много хора, които идват при нас, са нямали представа, че има заведени срещу тях изпълнителни дела. Такава справка може да бъде извадена и за юридическите лица.

С каква цел можем  и трябва да си извадим справка за определено юридическо лице?

Когато искаме да сключим договор с някое юридическо лице хубаво е да пуснем такава справка за да видим, дали това лице не е задлъжняло. Така че препоръчвам, когато става дума за сериозни търговски сделки с определени лица, да се пуска такава справка и да се ползва информацията от нея.

Сега много се заговори за законопроекта свързан с несъстоятелността на физическите лица. Какво ще ни кажете за него? С каква цел и за какво се отнася той?

Да, има такъв проект, но той е все още на ниво обществено обсъждане. Качен е на страницата на Министерството на правосъдието. Ние сме една от малкото държави членка на ЕС, която няма уредба на така наречения личен фалит. Тоест, лицата не могат сами да управляват така наречения личен фалит. Затова идва и този законопроект.

Вие прочетохте ли проекта? Има ли според Вас пропуски в него? Някакви допълнения и подобрения трябва ли да се направят, според Вас?

Да, прочетох проекта и моето мнение е, че той се отнася за една категория лица, която не е толкова широка. От него могат да се възползват само лица, които са добросъвестни длъжници. Законопроектът обяснява, кои са тези добросъвестни длъжници.

Второто нещо, което ще ограничи ползването на този закон, ако стане такъв, е изискването лицето да има възможност да покрие разноските по несъстоятелността. Тези разноски са поне 5 работни заплати.

Тоест, физическото лице трябва да има такива материални средства в имущество, за да предизвика тази процедура. Повечето длъжници в България нямат имущество, което да бъде продадено. И затова мисля, че този законопроект, ако стане закон в този вид, няма да има кой знае, колко съществено приложение. Но нека да видим, какво в крайна сметка ще се случи.

Какво може да се случи? Според Вас има ли надежда за корекции в закона, които да са наистина в полза на задлъжнелите лица?

Много често, когато закона влезе в правна комисия, на първо, второ четене и т.н., търпи доста съществени промени. Така че, нека да видим, какво ще се случи. Принципно е правилно, че се мисли в тази посока. Хубаво е, че се говори да се направи такъв закон, но трябва да се направи една по-облекчена, по-евтина и по-разумна процедура.

От моя гледна точка на адвокат, трябва да се търси баланс в интересите на кредитора и длъжника. Би следвало не само задлъжнялото лице, но и самият кредитор да може да иска да се направи такава процедура по обявяване на несъстоятелност, както е при юридическите лица.

Уредбата не е съвършена по начина по който е в момента.

 

 

 

 

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви