Снимка: Архив

Районен съд – Бургас са образувани и разгледани 31 наказателни дела за противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават в страната в нарушение на закона, от началото на годината до 30 септември 2022 г.

Съдът е установил 1 152 трафикирани лица в изследвания период. 28 са постановените присъди с осъдени лица по тях. Оправдани няма.

77 са взетите мерки за неотклонение спрямо обвиняеми лица за противозаконно подпомагане на чужденци, като от тях 71 обвиняеми са задържани под стража.

Делата за незаконен трафик в Бургаския районен съд, който ръководя, значително увеличават своя брой през последните месеци. Тази обезпокоителна тенденция в страната като цяло, се отразява на по- голямата натовареност в работата на моите колеги – наказателни съдии. Съдът правораздава интензивно, но основния проблем пред гаранцията на човешките права е липсата на достатъчна идентификация на съдените лица„, коментира председателят на Районен съд – Бургас, Евгени Узунов.

Съдиите от Районен съд – Бургас са разпитали 365 обвиняеми лица и свидетели по дела за противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават в страната в нарушение на закона, от началото на годината до 30 септември 2022 г.

Само за последния отчетен м. Септември разпитите са 132. От 31 наказателни производства от общ характер със същия предмет на разследване, 21 дела са приключили със споразумение.

От 28-те осъдени трафиканти от съда, 18 са български граждани, 8 чужденци и двама с двойно гражданство. От задържаните под стража 71 лица към 30 септември 2022 г., 44-ма са чужди граждани.

Районен съд – Бургас е наложил глоби в размер на 64 250 лв. по делата за незаконен трафик на мигранти, както и редица конфискации във визирания период.

Административният ръководител на Районен съд – Бургас отчита висока натовареност в работата на съдиите и съдебните служители на институцията.

Съдът противодейства със силата на закона на този негативен световен процес, който застрашава всички нас като общество. Отправяме институционален и обществен апел към всички съпричастни към дейността за полагане на максимални усилия за гаранция на личните и обществените права и неприкосновеност„, каза съдия Узунов.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви