Юлия Николова

Колкото и да ни се иска, семейството не е постоянна константа. Като  житейско явления от битието на хората, и то търпи промени. Понякога към добро, понякога към лошо, средно положение няма.

Комерсиалното, несигурно време, в което живеем, се отразява и върху семейния живот на много хора. Много често проблемите с които се сблъскваме извън него се пренасят вътре в него и разрушават семейните връзки и отношения. Положението се усложнява, когато има деца. Родителите стигнали до положение на взаимна нетърпимост вземат решение да се спасяват поединично, но не така стои въпросът с децата, които са създали.

Най-честия сценарий е влачене по дела, делби, отсъждане на издръжки, които трябва да се плащат на родителя на който съдът е отредил децата.

Днес с в рубриката „Журналистът пита, адвокатът отговаря“ ще говорим специално за издръжките и защо трябва да се плащат.

Понякога родителят осъден да изплаща такава, не го прави. Умишлено или не – законът криминализира подобно отношение.

Нашият експерт по право Юлия Николова Юлия Николова – Адвокат | Facebook ще ни разкаже подробности, които засягат точно този казус – издръжките за деца след развод.

Повече по темата с адвокат Николова ще разберем в интервю от нашият журналист Янчо Николов.

Адвокат Николова. Разкажете ни повече за издръжките и какво представляват те по своята същност?

Много важно е да се знае, че когато някой има деца, то той има и задължения за издръжка. Тези деца не могат да се издържат сами и родителя задължително трябва да плаща издръжка на ненавършилите пълнолетие деца.

Колко длъжни сме? Ако взема някой минимална работна заплата или работи на 4 часа, длъжен ли е такъв човек да дава издръжка?

Няма минимална заплата, няма четири часа – длъжен е. Всъщност, всеки е длъжен да дава издръжка, независимо от това, дали работи и дали не работи. Независимо от своето положение, всеки един родител е длъжен да плаща издръжка. Законът е въздигнал това в основен принцип поради простата причина, че децата не могат сами да издържат себе си.

Ние поставяме децата в опасност, когато не се плаща издръжка. Те и да искат, не могат да работят. Не могат да се издържат от собствен труд и това задължава родителя, осъден на издръжка, да плаща на сто процента.

Как се определя издръжката? Как съдът определя една издръжка? На база, какво?

Определя се според нуждите на детето и възможностите на родителя. Но тя е задължителна. Издръжката има минимален размер. Преди минималният размер беше твърд, а сега стана процент от минималната работна заплата. В момента минималната издръжка е една четвърт от минималната работна заплата.

Кой взема минимален размер издръжка? На кого съдът определя такива издръжки, минимални?

Определят се за деца, които са по-малки и/или които имат по-малки нужди и когато родителят не разполага също с големи финансови възможности.

„Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето“, казва законът.

Децата стават по-големи, нуждата от издръжка расте и съответно размерът на издръжката следва да се увеличи. Един родител може да плаща издръжка за едно дете 180 лева, а друг родител за дете на същата възраст и 300-400 лева издръжка. Това е така, защото родителите имат различни финансови възможности, а и децата имат различни нужди.

Някои деца имат специални образователни потребности и нужди. Те се нуждаят от повече пари и съдът няма как да не го вземе в предвид. Някои деца са талантливи и ходят на курсове, които изискват съответните средства, което също се взема в предвид. Други деца имат здравословни проблеми, водещи до нужда от по-висока издръжка.

Издръжката се определя от съда, а това, че веднъж е определена в  едно съдебно решение, не означава, че ще остане такава. С изменение на обстоятелствата, което може да е и това, че детето е пораснало, може да се промени и издръжката. Или ако възникнат някакви други нужди, които водят до увеличена нужда от издръжката, родителят, който отглежда детето може да пусне искова молба, с която да поиска увеличение на издръжката.

Съответно пък, ако родителят, който не отглежда детето е вземал висока заплата, а в последствие е започнал да взема ниска заплата или има някакви други деца, които са му се родили в последствие, може да иска намаляване на издръжката.

Съдът не обича да намаля издръжките, но все пак трябва да се има предвид и промяната на обстоятелствата. Обикновено се отива към увеличаване, защото инфлацията расте, всичко поскъпва, нуждите на децата растат и т.н.

Как се определя издръжката да кажем за един бизнесмен, който разполага с много средства, а е оставил бившата си съпруга или съпруг да отглеждат детето? Има ли някакви специфики при определяне на издръжка за такива лица?

Издръжката се определя отново по общите правила. Вземат се предвид възможностите на родителя да дава издръжка. Но при бизнесмените е много сложно да се докажат реалните им възможности.

Техните активи обикновено са в търговски дружества, а те се водят на заплата в тях. Те решават да разпределят или не дивидент и като цяло имат повече възможности, ако искат, да не осветлят имуществото си. Много по-лесно се установяват доходите на хора с високи заплати, като например програмисти, мениджъри на високи позиции и т.н. защото техните доходи са на светло.

Какво да правим, ако родителят не плаща издръжка, въпреки, че е осъден да плаща такава?

Ако родителят е осъден, но не плаща, трябва да поискаме изпълнителен лист. С този изпълнителен лист образуваме изпълнително дело при ЧСИ или ДСИ. Чрез това изпълнително дело може да се въздейства по различни начини върху имуществото на длъжника, който не плаща издръжка.

За вземания за издръжка, дори единственото жилище е секвестируемо т.е. може да се продаде и от парите да се плати издръжката. Съдебният изпълнител може да наложи запор върху трудово възнаграждение, може да се наложи запор на банкови сметки, МПС -та, описи на движимо имущество и т.н.

Ако въпреки това не може да се вземе нищо от този родител, какво се прави?

Ако съдебният изпълнител не успее да събере нищо, това се удостоверява с документ от него и имате право да поискате от общината да плати социална издръжка.

Но съдебният изпълнител трябва да е направил всичко възможно, да не е постигнал успех и да удостовери това пред общината. Тогава тя заплаща издръжка, социална, която е в минимален размер.

Също, трябва да се знае, че неплащането на издръжка е престъпление по нашия Наказателен кодекс. Затова, срещу тези майки или бащи, които са осъдени да го правят, а не го правят, се пуска жалба в прокуратурата за неплащане на издръжка.

Прокуратурата образува дело за извършено престъпление, защото неплащането на издръжка застрашава живота на детето. При първото провинение има една законова норма, която казва, че ако родителя внесе сумата, която дължи, не му се налага наказание. Но при следващ случай, лицето се наказва.

Как се наказва?

Във всеки един случай, когато не се плащат издръжки за различни периоди, трябва да се пускат жалби. По този начин, минавайки през съд, тези хора се дисциплинират. Много хора се крият, даже в чужбина, но пак попадат под ударите на закона.

Много хора не могат да осъзнаят, че това е тяхно морално задължение и ме питат, дали държавата не можела да плаща. Държавата има известни задължения към нас, но държавата не може да ни освободи от всички граждански и морални дългове, и ангажименти, които имаме.

Как стоят нещата с един особен вид издръжка, която е наречена „издръжка за учащи“?

Издръжката на учащи е когато едно дете е навършило пълнолетие, но продължава да учи в средно или висше училище.

Тук е важно да се знае, че трябва да са редовна форма на обучение, а не задочна. Ако, родителите имат възможност да издържат детето, а не го правят, то учащият може да ги осъди. Предпоставките са две – детето учи, родителите имат възможност, а не го правят.

Но, ако родителите са социално слаби, това не може да се случи. Само в случаите, когато родителите имат възможност, а не го правят. Това е направено с цел да се защити образованието, като се даде възможност на тези деца да имат някакво нормално образование. Те учат в този период и не могат да се издържат. Казвам, само при редовна форма. При задочна форма не е така.

Може ли да се влезе в затвора за неплащане на издръжка?

Може, да. Първият път се плащат тези задължения и хората трябва да се възползват от това, да не им се налагат наказания.

Вторият път обаче се налагат наказания, които са или пробация, или условна присъда. Това е в зависимост от това, какво се случва. При трети път се влиза в затвора. Чисто практически е възможно влизането.

Добре, да кажем, че в тези тежки времена, родителят, който трябва да плаща издръжка е беден, безработен, останал без доходи да живее, да плаща сметки и да поддържа себе си дори. Какво се прави в този случай?

Няма такова нещо-безработен. Няма такова основание. Много хора се поставят сами в невъзможност да работят, не си търсят работа, работят „на тъмно“ и т.н.

Ето защо, законът не приема тези доводи и те са длъжни да намерят начин да плащат издръжка. Като са безработни, как се хранят!? Как така намират начин да съществуват физически, а не намират начин да плащат издръжка на детето си!? Няма такова нещо. Те са длъжни да осигурят съществуването на децата си.

С една дума – няма измъкване?

Няма. Много хора често си мислят, че дават пари и плащат на другия родител, своя бивш партньор. Няма такова нещо. Те плащат на детето си.

Другият родител само взема парите и ги разпределя за детето. Издръжката на едно дете е много скъпа.

Минималната издръжка е 178 лева, но едно дете има много повече разходи. Храната е скъпа, инфлацията е висока. Трябва да се поемат от другия родител и наема на жилището, ако има такъв. Даже и да няма и жилището да е на човека, който отглежда детето, другият родител е длъжен да поема част от разходите.

Задължението по разделянето на разходите по детето е на двамата родители, не на единия само. Категорично отглеждането на едно дете в България не е 150, не е 300 лева.

Минималната издръжка е една четвърт от минималната работна заплата. Затова и единият родител дава една четвърт, другия също дава толкова и става половин минимална работна заплата. Пак е невъзможно с тези пари да се гледа едно дете.

Издръжката не е наказание за родителя осъден на нея, а средства за живот на детето!

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви