Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира с 406 374 769 лв. от бюджета си за 2022 г. инвестиционни проекти на общините. Одобреният от Министерски съвет списък е публикуван на интернет страницата на МРРБ.

В списъка са включени 234 обекта. 105 от тях са на стойност 126 566 331 лв. и са свързани с ВиК инфраструктура. 94 проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на стойност 233 774 463 лв., а 35 обекта на стойност 46 033 975 лв. са за улична мрежа.

Одобрените обекти са предложени от Националното сдружение на общините в Република България. Избрани са тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни.

Условието е МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение и второто през месец декември 2022 г.

За всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация. По изключение, заради бедствената ситуация, ще бъдат финансирани два обекта в община Карлово – реконструкция и рехабилитация на два общински пътя и водопроводните мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища.

Ето и обектите в Бургаска област

Бургас – Локално платно и привързването му към ул. Крайезерна, изграждане на велоалея. Етап 3 от строеж: „Реконструкция на ул. „Крайезерна” дясно платно от о.т. 472 – 471 – 470 – 248 – 455 – 454 – 452 – 449 – 448 – 445 – 444 – 443 – 442 – 441 – 379 – 357 – 356 -313 – 314 – 315 и ляво платно 512- 513-514 – 257 – 456 – 453 – 451 – 450 -424 – 447 – 446 – 437 – 438 – 439 – 440 – 380 – 359 – 358 – 355 – 354 – 353“; Реконструкция на ул.Шейново“ от о.т.359 до о.т.326″, част от проект: Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда, гр.Бургас Реконструкция на ул. „Фердинандова“ от о.т.315 до о.т.504″, част от проект: Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда, гр.Бургас с възможност за етапно изпълнение.

Бургас – Рехабилитация на пътища на територията на община Камено, Обособена позиция 1: Рехабилитация на път BGS1051 /Път III-539/ – Русокастро- Ливада -Тръстиково-Константиново (участък от км 1+000 до км 2+850 /Ливада – Тръстиково/)

Поморие – Рехабилитация на общински път BGS1145, от км 0+000 до км 14+800

Приморско – Основен ремонт на местен общински път BLG1164 от км. 2+337,89 до км. 3+040,98, находящ се в ПИ с идентификатори №37023.502.15 и №37023.15.115 по КККР на гр.Китен

Руен – Рехабилитация на общински път BGS1186/ III- 208 / Дъскотна – Планиница – Рупча – Люляково от км 5+200 до км 12+506

Средец – Рехабилитация на път BGS2050, от гран.общ. Камено до кръстовище с път BGS2230, дължина 7,245,74 км“ и „Рехабилитация на път BGS2230, от път II-53 до п.к. BGS2050, дължина 6,092 км

Сунгурларе – Рехабилитация на общински път BGS2267, участък 1 от км 3+560 до км 13+680, участък 2 от км 0+000 до км 2+960

Царево – Рехабилитация на общински път BGS2281, от км 2+300 до 8+934,47

Улици

Созопол – Реконструкция на ул.“Виа Понтика“ гр. Созопол-етапно строителство – Първи етап -участък от км.0+000 до км.1+800 Втори етап -участък от км.1+800 до км. 3+840

Айтос – Изграждане и рехабилитация на улици с прилежащи паркоместа в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв. 8А и 8 Б по плана на гр. Айтос, общ. Айтос

Вик

Малко Търново – Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с. Звездец, община Малко Търново

Несебър – Селищна водопроводна система на с.Гильовца ,община Несебър – 1 етап

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви