Ремонт
Ремонт на пътя

Областно пътно управление – Бургас стартира обществена поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 108 км републикански пътища в областта. Сред тях са над 60 км от Подбалканския път I-6, в участъка Венец – Карнобат – Айтос – Ветрен.

Трасето е основен алтернативен маршрут на автомагистрала „Тракия“.

Поръчката е разделена на четири обособени позиции и прогнозната й стойност е 2 167 060 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 7 ноември 2022 г.

Първата обособена позиция е за изработването на технически проект за основен ремонт на 60,2 км от първокласния път I-6 Венец – Ветрен.

Отсечката започва при с. Венец, след пътен възел „Петолъчката“, и завършва при пътен възел „Бургас – запад“, където е връзката с АМ „Тракия“ и e кв. „Ветрен“ на гр. Бургас. Трасето преминава през 4 населени места – с. Венец, Карнобат, Айтос и кв. „Ветрен“.

Индикативната стойност на поръчката е 1 203 600 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 120 календарни дни и започва от датата на сключването на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа.

Втората обособена позиция е за проектиране на основния ремонт на 14,9 км от третокласния път III-795 Бистрец – Житосвят, който свързва общините Карнобат и Средец.

Участъкът започва след с. Житосвят и завършва при кръстовището с общинския път за с. Бистрец. Преминава през две населени места – с. Драка и с. Малина. Прогнозната стойност е 298 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

В третата позиция е проектирането на основния ремонт на 20,7 км от третокласния път III-7908 Присад – Димчево – Маринка.

Пътят свързва населените места около южната страна на язовир Мандра между второкласния път II-79 Средец – Бургас и първокласния път I-9 Бургас – Малко Търново. Участъкът започва при кръстовището с пътя Средец – Бургас, а краят е при с. Маринка. Преминава през селата Присад и Димчево, както и през две защитени местности – „Устие на река Изворска“ и „Старият Соват“, и две защитени зони – „Мандра – Пода“ и „Факийска река“.

Индикативната стойност е 417 460 лв. без ДДС, а срокът за проектантските работи е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

Четвъртата обособена позиция е за изработване на технически проект за основен ремонт на 12,4 км от третокласния път III-7909 Горно Езерово – Братово, свързващ населените места от южната страна на Бургаското езеро с гр. Бургас.

Отсечката, която ще се ремонтира, е от кръстовището с второкласния път II-79 Бургас – Средец до кръстовището с третокласния път III-5392 Камено – Братово в с. Братово. Преминава през кв. „Горно Езерово“ на гр. Бургас и с. Братово.

Индикативната стойност е 248 000 лв. без ДДС. Срокът за проектантските работи е 60 дни, разделен в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи.

Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви