Населението на област Бургас след проведеното преброяване е 380 286, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив и Варна.

Жените в областта са 197 053 (51.8%), а мъжете 183 233 (48.2%), или на 1 000 жени се падат 930 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 35 531 души, или с 8.5%.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на областта, са естественото движение (раждания и умирания), вътрешната и външната миграция.

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е – 19.1 хил., или 53.8% от общото намаление.

Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-4 068 души).

Останалите 46.2% от намалението се дължат на вътрешната и външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта и страната през периода 2011 – 2021 година (16.4 хил. души).

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви