И децата, и родителите, и учителите имат нужда от помощ

Един от най-големите, страшни и зловещи бичове на едно общество са наркотиците и зависимостта от тях.

През последните години се забелязва бум на разпространението и употребата на наркотични вещества, най-вече сред подрастващите и младите хора.

Една грозна статистика за страната сочи, че в големите градове всеки втори младеж е пушил трева, всеки трети е опитвал твърди наркотици, като амфетамин, метаамфетамин, пико, екстази и други. Държавата и специализираните институции се опитват всячески да се справят с порока, но задачата се оказва много по-трудна на практика, отколкото изглежда на теория. А дали има някаква теория, идея, превенция, която адекватно да се приложи в обществото, ще разберем от секретаря на „Съвета по наркотични вещества“ в град Бургас  – Станислава Калинова.

Станислава Калинова е експерт Психолог, терапевт, секретар в „Съвета по наркотични вещества“ към Община Бургас, с над 15 годишен стаж в областта и огромен практически опит.

Повече по темата за „Наркотиците и подрастващите млади хора“ с психо-терапевт Калинова, разговаря журналистът от  BurgasNews Янчо Николов.

Психолог Калинова, каква е ролята на Общинския съвет по наркотичните вещества и Вашата, като негов секретар? С какво се занимава точно Вашата служба?

„Съвета по наркотични вещества“  отговаря за политиката свързана с превенцията на употребата на психо- наркотични вещества. Ние, като Общински съвет и колегите, които работят към нас от Превантивния информационен център, изпълняваме дейности свързани с тази политика. Те са конкретни като: влизане в училищата, подготвяне на общински програми, провеждане на обучения, водене на индивидуални случаи и работа с родители. Най- голям ресурс отнемат дейностите ни по универсална превенция, които са насочени към всички училища на територията на областта. За да се справим с огромния обем от работа работим както във физическото пространство така и онлайн. Основна част от работата ни с родители се случва чрез различни онлайн платформи, където родителите са поканени да слушат наши лекции по темата и да задават въпроси.

Работите ли в синхрон с полицейските служби? В какво се състои взаимното сътрудничество?

 Да. Работим с тях активно.  Една от задължителните ни дейности е да се отчитаме пред всички служби ангажирани с употребата, разпространението, лечението и наказанията на психоактивни вещества на всеки три месеца. Работим с Прокуратура, МВР, Митници, Социално подпомагане, Отдел закрила на детето, РЗИ, ЦПЗ, Център за обществена подкрепа и всички служби на територията на града, които ни подпомагат институционално и методологично.

Тази сериозна институционална мрежа работи в пълен унисон с нас, при всеки случай когато е нужно да се окаже подкрепа. Към това число не мога да не спомена и колегите от криминална лабораторията на МВР, Бургас които допълват знанията ни от страна на химичните съединения на веществата, които  са хванати на улицата и за тяхното въздействие върху психиката.

Има ли ясна стратегия за превенция на младите хора от попадане в мрежите на наркоразпространителите?

Имаме стратегия, която е до 2025  година. В нея са описани всички приоритетни дейности на Съвета по наркотични вещества за период от четири години. Мисля че тя е качена на сайта на Общината където всеки може да я прочете.

Относно попадането на младите хора в мрежите на нарко-разпространителите и за самите нарко-разпространители,  искам да кажа няколко интересни факта.

Мрежите на разпространителите няма нищо общо с тези, които бяха преди 15 години. Това е така, защото тези, които днес разпространяват психоактивни вещества са тийнейджъри. Разпространението се случва по съвсем различен начин от преди. Това не са някакви мъже с качулки, които стоят настрани и привикват момчета и момичета за да им продават и предлагат наркотици. Трябва да се отърсим от илюзията, че това е някаква организирана престъпност. Тези които употребяват и разпространяват са нашите деца.  Случва в приятелския кръг, но приятеля не е някакъв голям човек, а на твоята възраст. И този техен връстник продава наркотици, които самият той е пробвал.

Като разследващ журналист имам данни, как дилърите спокойно продават наркотици във  и пред училищата? Имам информации, че много ученици си ходят със закупени цигари, марихуана на училище и пушат в междучасието.  Какво може да се направи и какво според Вас трябва да се направи  за да се прекрати тази порочна практика? И от кого?

 Основната институция която регулира задълженията и реда, който трябва да спазват учениците, е училището. Употребата на наркотици в училище е строго забранена.

Когато на територията на едно училище се случи инцидент свързан с употреба на ПАВ, а такива се случват, има методики от Министерство на образованието, как да се действа д подобни ситуации. Аз дълбоко се съмнявам, че някой в определено училище, ако види ученик да пуши трева или взема други наркотици, няма да извика родители, полиция, линейка, ако се наложи. Много такива случаи имаме. Но санкционирането по закон на територията на България е изключително сложен процес. В интерес на истината тук няма адекватна стратегия, която да работи в полза на децата.

Ще уточня защо е така. Причината е в това, че дори да се наложат санкции за изключване на някого от училище, говорим за дете хванато за употреба и разпространение на наркотици, родителите могат да осъдят училището, за уронване авторитета на детето и училището да се окаже санкционирано за спазването на самия закон. Което е абсурдно, но е факт, че подобни случаи има. Тук имаме много сериозни проблеми, които вървят на институционално ниво. Пропуските в законодателство, съд, социална инфраструктура, здравна система, са големи и те водят след себе си отчаянието, и безизходицата в която изпадат училища, болници, деца, родители.

Искате да кажете, че проблема идва от законодателната власт, която трябва да промени адекватно законите, а не го е направила все още?

Точно така. Тук трябва да се въведе закона, но не просто като „Врата в полето“, а като работещ и помагащ на хората, и институциите. Изключително важно е никое дете, да не може да избяга от санкция, поради връзки, влияне, позиция. Големият проблем на тийнейджърите е че се чувстват безнаказани и закриляни от всички институции, като започнем от семейството и стигнем до съд, и прокуратура. Абсурдно е в единия закон детето да се води пълнолетно на 18 години, а в друг да попада под закрила, защото е в училище. Освен това, като изключим дете от училище поради проблем с наркотиците, къде да го приберем? Възможни са само частните комуни. Този проблем ще се задълбочава докато не приеме такива размери, че да няма партия,която да не го включи в предизборната си програма.

Трябва ли да бъде свалена възрастовата граница за наказание, според Вас? Говорим за малолетни и непълнолетните престъпници. Не е ли решение отварянето на Трудово-възпитателните училища и Домовете за малолетни и непълнолетни престъпници? Какво е Вашето мнение по въпроса?

Да, това е сложен въпрос. Със сигурност трябва да се направи нещо в тази посока, но какво точно трябва да е, е въпрос на дискусия. Не мога да кажа конкретно, дали това трябва да са ТВУ и Домове за малолетни, и непълнолетни престъпници. Не съм сигурна, че това е формулата. Има добър опит на запад в тази посока.

Вие не сте сигурна, но знаете ли, че едно проучване наскоро покзва, че всеки втори младеж пуши трева. Всеки трети е употребявал твърди наркотици, като мета -амфитамин, амфитамин и пико. Имате ли някаква информация, дали това е точно така? Вие с какви случаи се сблъсквате във Вашата практика?

 Употребата на синтетични наркотици е много висока. Това, че е толкова висока се дължи на любопитството, което младите хора проявяват към синтезирането на наркотици. Реално направата на един синтетичен наркотик не е никак сложна. Даже не нужно да има някой велик дилър или вещ разпространител, а просто е нужно да имаш малко познания по химия и едно котлонче. Два, три прекурсора закупени от аптеката, спокойно гарантират направата на синтетичен наркотик. Смесването на няколко химикала водят до направата на психотропно вещество. Това е големият проблем. Младите стават все по-интелигентни, обиграни в желанието си да разчупят всички граници, забрани и правила, които някой е сложил в живота им. Искат да докажат на себе си, че могат да се справят с всичко, да се държат, като големи и т.н. Много млади хора употребяват мета-амфетамини. Не знам дали всеки втори употребява, но наистина приемащите наркотици са страшно много.

Какви мероприятия организирате с образователна цел за да информирате младежтта от вредите на наркотиците? Включени ли са  и родителите в такива програми?

 Да, имаме програми, които са регулярни. Включват възрастови групи от първо до осми клас, както и ученици от осми до дванадесети клас. В час на класния се организират. Разговаряме по темите свързани с наркотиците и опасността от тяхната употреба.  На определени класове от училища, които са ни подали искане, правим няколко срещи с надграждащ елемент. Тоест, първата година влизаме в определен клас, втората година надграждаме и така докато излязат от училище. Провеждаме по няколко срещи с един клас.

Същата ни е програмата за срещи с родителите. Имаме онлайн  материали, които пускаме на нашата страница. Имаме и родителски срещи, които се инициират от училищата и провеждаме ние. На тези срещи, родителите влизат по желание и могат да слушат, и задават въпроси по теми свързани с употребата на ПАВ.

Няма ли да е добра идея, ако Ви предложим от BurgasNews да си сътрудничите с повече спортни клубове в Бургас?  Така една колаборация – Вие, училищата и някакъв спортен клуб да привличате младите и подрастващи към определени спортни занимания. Да ги ангажирате със спорт. Доказано е, че такива младежи, които са спортно ангажирани, мотивирани със спорт, стоят далеч от наркотиците.  Странят от  вредни зависимости на улицата. Какво мислите по въпроса?

Да. Спортът е нещо прекрасно. В интерес на истината, ние много добре работим с най-различни спортни клубове. Вие сте прав, спортът много помага младите хора да стоят далеч от наркотиците. Но в последните години спортът беше изместен от дневния ред на обществото. Организирането на спортни мероприятия също е по трудно поради различни мерки за безопасност. Иначе, ние провеждаме такива спортни мероприятия. Една част от нашите кампании са спортни и именно с тази цел. Организираме различни училищни спортни мероприятия – щафети и надбягвания. Чрез тях се опитваме да подтикнем младите хора да спортуват повече и по-малко да мислят за психоактивни вещества. Това, което аз лично забелязвам в работата, влизайки в училищата, че младите хора са се отдалечили и продължават да се отдалечават от спорта, като начин на живот. Тепърва предстои работа в тази посока, за утвърждаване на масовия спорт, но това е дейност на друг ресор. За това изигра лоша роля и двугодишната ограниченост на децата. Те просто за 2 години бяха много ограничени.

Какво мислите за гласовете, които се чуват за легализирането на марихуаната, като едва ли не безвреден наркотик?

Тук имаме официално становище и мнение. То е, твърдо против легализирането на марихуаната по какъвто и да е било повод. Просто в България няма изграден структура , законодателна строгост, полиция и институции, които да могат да регулират една такава дейност. Не сме подготвени със специализиране медико-социални служби които да поемат случаите идващи като резултат от подобен закон.

Вземете предвид Холандия. Там е разрешено ползването на марихуана. Но те имат страшно много институции, които са ангажирани да поемат хората, които употребяват наркотици, да контролират чистотата и разпространението. Кофе – шоповете в които се продава марихуана са под постоянен мониторинг. Има определена доза, която можеш да вземеш. Това всичко изисква страшно много човешки ресурс, много институции, които да са ангажирани с този вид дейност.

В България даже в Психиатричните заведения не се приемат употребяващи ненавършили 18 годишна възраст. Ние не сме готови за това. Не сме готови, като държава. Който има такива идеи, няма представа до какви вреди ще доведе подобна мярка.

Дайте съвет на родителите, които не са добре запознати с наркотичните вещества, техните странични проявления и въздействия, как да разберат, че децата им са станали жертва на тях? Как да разберат, че детето им употребва наркотици? Какво ще ги посъветвате Вие? Какви съмнителни симптоми се наблюдават при деца, които вече вземат психотропни вещества, пушат трева?

Първото и най-важно нещо е да следят поведението на детето и промените в поведението, очите, погледа. Да наблюдават разширени ли са зениците, неадекватен ли е погледът.  Ако се усъмнят в нещо да претърсят джобовете и цигарите на младежа.

Много често марихуаната се крие в обикновени цигари. Търсят топчета, пакетчета, станиоли със съмнително прахообразно вещество в тях. Ако съмненията са големи може да закупят тестове от аптеките за наркотици. Профилактичните тестове са добър вариант, който да покаже наличието на наркотици в организма. Най-рисковата възраст за употреба е  между 15-18 години. Това е най-рисковата възрастова група. Употребата на наркотици не може да се скрие от кръвни тестове за дрога за срок от 6 месеца.

 

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви