Поредната за последната година актуализация на размера на пенсиите влиза в сила от днес (1 октомври). Промяната бе заложена в приетата в края на юли актуализация на държавния бюджет.

От 1 октомври ще бъдат преизчислени пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2021 г. За всяка година след отпускането на пенсията размерът й ще се осъвремени с процент, равен на 100% от ръста на средния осигурителен доход за страната или инфлацията за предходната година в зависимост от това кой показател е нараснал с повече.

При преизчисляването не се променят средномесечният осигурителен доход за страната и тежестта на стажа към датата на отпускане на пенсията.

Предвидено е, че когато преизчислената пенсия и размерът й към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсионерите ще получат високата и благоприятна за тях сума.

Нормата въвежда изключение за пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2007 г., вкл., като за тях се определя размер, относим към 2008 г., който се осъвременява с установените проценти за всяка календарна година след 2007 г. Пенсиите се преизчисляват при съответното прилагане на разпоредбите на КСО, отнасящи се до определяне на размерите на различните по вид пенсии за трудова дейност.

Над 700 хиляди пенсионери ще получат увеличение на пенсиите си от 1 октомври. След преизчисляването средната пенсия ще доближи 725 лв. и ще нарасне с малко повече от 8.5% спрямо септември 2022 г.

На преизчисление не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31 декември 2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.). Преизчисляването се извършва служебно от Националния осигурителен институт (НОИ), поради което не е необходимо пенсионерите да подават заявления.

Министерството на труда и социалната политика очаква в резултат на промените след осъвременяването размерът на средната пенсия да се повиши от 666 на 718 лева.

Разпорежданията за преизчислените от 1 октомври т.г. пенсии ще бъдат достъпни на страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) на 3 октомври (понеделник). Разпорежданията ще бъдат достъпни за лицата, разполагащи с персонален идентификационен код – Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК. Изплащането на пенсиите чрез пощенските клонове ще бъде в периода между 7 и 20 октомври.

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.

С одобрената от последния парламент актуализация на бюджета на КСО от 1 октомври максималната пенсия се повишава от 2000 лв. на 3400 лв. – с цели 70%.

През декември 2021 г. пенсиите вече бяха преизчислени за първи път от 2008 г. като тежестта на всяка година действителен трудов стаж във формулата за изчисление се увеличи от 1.2 на 1.35.

От 1 юли тази година пък всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се повишиха с 10%. Към техния нов размер бяха добавени и т.нар COVID добавки от 60 лв., както и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви