Област Бургас е на четвърто място по брой тежки ПТП и ранени лица през 2021 г., докато по брой загинали лица при ПТП се нарежда на седмо място сред 28-те области в страната.

През 2021 г. на територията на област Бургас са регистрирани 396 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 538, а на загиналите – 28 души.

В сравнение с 2020 г. броят на произшествията се увеличава със 7.9%, на ранените лица – с 24.5%, а на загиналите лица – със 7.7%

През 2021 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец юли – 67, а най-малък през месец февруари – 10. Най-много са ранените лица през месец юли – 96, или 17.8% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месеците май, юли и септември – по 14.3%, докато през месец март няма загинали лица при ПТП.

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в понеделник – 67, като броят на пострадалите и загиналите лица през този ден е съответно 86 и 6.

Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:

Ø Деца и младежи под 15 години – 9.7%;

Ø От 15 до 24 навършени години – 20.1%;

Ø От 25 до 64 навършени години – 53.7%;

Ø Над 65 навършени години – 16.5%.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС – 43.7%, следвани от пътниците – 38.5%, пешеходците – 17.7% и работниците на пътя – 0.2%.

Загиналите пътници при ПТП са 50.0%, а загиналите водачи и пешеходци, съответно 46.4 и 3.6%.

През 2021 г. на територията на област Бургас 55.8% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 258 ранени и 7 загинали, останалите 44.2% са регистрирани извън населените места, съответно с 280 ранени и 21 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас – 185, съответно с 222 ранени и 6 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 45 ПТП, с 59 ранени и 2 загинали лица.

Най-малко произшествия са настъпили в община Царево – 6 на брой, със 7 ранени лица и 1 загинал.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви