Окръжен съд – Бургас отказа екстрадицията на руския гражданин Сергей Л. и предаването му на съдебните власти на Руската Федерация за осъществяване на наказателно преследване спрямо него.

Производството бе гледано по реда на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест и образувано по искане на Окръжна прокуратура – Бургас по повод молба на Генералната прокуратура на Руската Федерация за екстрадиция на Сергей Л., с оглед провеждане спрямо него на наказателно преследване

Сергей Л. се издирва от руските власти по обвинения в организирана престъпна група, незаконен хазарт и подкуп.

Защитата пледира пред съдебния състав искането за предаването на Сергей Л. да не бъде уважено. Защитата обърна внимание на системното нарушаване на правата на човека в Руската Федерация и по специално на условията в затворите и следствените арести и масовите практики на изтезания там.

В съдебното заседание адвокатите представиха доклади на правозащитни организации. Изложиха тезата, че дадените гаранции от Руската Федерация, че Сергей Л. няма да бъде подлаган на жестоко и унизително отношение не са достатъчно убедителни.

В предоставената му последна дума, Сергей Л. помоли съда да не бъде ектрадиран, тъй като обвиненията срещу него са изфабрикувани поради политическата му дейност и активната му гражданска позиция.

Окръжен съд – Бургас отхвърли искането за екстрадиция на Сергей Л. Съдът счете, че твърдението на руския гражданин, че е жертва на политическо преследване в Русия, не е подкрепено от убедителни доказателства.

В производството по екстрадиция обаче, съдът следва да прецени дали ако лицето бъде предадено на искащата държава, то няма да бъде изложено на отношение, противоречащо на ЕСПЧ. Европейския съд по правата на човека е констатирал съществуването на системни и общи недостатъци в условията на лишаване от свобода в следствените арести в Руската Федерация.

Окръжен съд – Бургас постави под съмнение дадените от руската страна гаранции, че Сергей Л. няма да бъде подлаган на измъчване, жестоко, нечовешко, унижаващо достойнството третиране или наказание. Видно от доклада на БХК, изготвен за нуждите на настоящето дело, изтезанията и малтретирането на лишени от свобода в Русия е системен проблем.

ЕСПЧ многократно е имал повод да констатира тежки нарушения на правата на човека, включително случаи на изтезание и друго нечовешко отношение към лишените от свобода в Руската Федерация. Видно от доклада на БХК, системата на задържане и на лишаване от свобода в Русия е напълно затворена и не подлежи на никакъв външен контрол и извършителите на подобни деяния често остават ненаказани.

Окръжен съд – Бургас счете, че съществуват сериозни основания за предположение, че исканото лице може да бъде подложено в Руската Федерация на насилие, изтезания или жестоко, нечовешко и унизително отношение в нарушение на чл. 3 от ЕКПЧ и не са гарантирани правата му съгласно изискванията на международното право, като същевременно липсва какъвто и да било ефективен механизъм за контрол по спазване на дадените от руската страна гаранции, че това няма да се случи.

Решението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас.

Припомняме, че с Определение от 27.05.2022 г., Окръжен съд – Бургас е наложил на Сергей Л. временна мярка „Домашен арест“ за срок до 40 дни, която да се изпълнява по постоянния адрес на лицето – с. Равда.

Съдът е наложил спрямо исканото лице и мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Република България“.

В днешното заседание Окръжен съд – Бургас отмени наложената на Сергей Л. мярка.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви