Студенти по право от 3-ти курс на Бургаски свободен университет посетиха Районен съд – Бургас. Визитата предхожда практиката, която бъдещите юристи ще полагат в съда.

В продължение на две седмици те ще посещават съдебни заседания по граждански процеси. Техният ръководител, гл. асистент д-р Анна Чолакова, цели да представи нагледно пред своите студенти гражданско-правните спорове и работата на съда.

Студентите посетиха специализираната „Детска стая“ в Районен съд – Бургас, в която се провеждат разпити на деца и среща на непълнолетни лица, участници в съдебните процеси, с психолози, социални работници и съдии. Не пропуснаха Центъра за медиация и спогодби към Районен и Окръжен съд – Бургас.

През тази година Бургаският районен съд продължи усилията за насочване на страните за доброволно разрешаване на споровете чрез прилагането на медиация като процедура при решаването на граждански дела – разводи, родителски права, режим на отношения и наказателни дела от частен характер.

Студентите посетиха Гражданското деловодство на съда. Запознаха се с частно-гражданските дела, заповедното производство, изпълнението на съдебни поръчки, разглеждането на искове по Семейния кодекс.

Бе проследен процеса от внасянето на исковата молба в съда, през случайното разпределение на делото и разглеждането му от съдия. В Районен съд – Бургас средно годишно се разглеждат около 10 000 граждански дела.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви