Адвокат Юлия Николова

С нашия експерт по право адвокат Юлия Николова ще разгледаме една доста интересна тема, свързана с разводите.

Акцент върху темата ще бъде – подялбата на имущество и бизнес по време на бракоразводен процес. Не са малко браковете по време на които се развива успешен бизнес, а след време партньорите решават да поемат по свой различен път.

Зачестили са случаите на съвместно жителство, без брак, целящо да прикрие участието на единия от двамата партньори в бизнеса. Не по-малко опасности крият този вид съжителства, когато следствие и решението на партньора на чието име се водят фирми, и имущества, да приключи връзката – нефигуриращият никъде остава без нищо.

По всички тези въпроси повече ще разберем в поредната ни консултация в рубриката на BurgasNews – „Журналистът пита Адвоката“.

Адвокат Николова, разкажете ни накратко, какъв е режимът на семейната имуществена общност. Кое имущество става общо след сключване на брак?

С последният Семеен кодекс, приет 2009 година се въведоха няколко режима на съпружеска имуществена общност, които обществото все още не е успяло съвсем да възприеме като обичайни.

Съпрузите могат да изберат между 3 /три/ отделни режима на имуществена общност. Първият режим е познатият режим на имуществена общност – всички вещи и имоти, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос на съпрузите -стават  общи на съпрузите, независимо на чие име са придобити.

Въведоха обаче още два възможни режима- режим на брачен договор и режим на разделност. При режима на брачен договор -страните сключват брачен договор, в който уговарят, как ще се разпределя имуществото.

Има и трети режим – на разделност- всеки от съпрузите става едноличен собственик на това, което е придобил по време на брака.

Ако съпрузите не са сключили брачен договор или не са приели изрично режим на разделност, се прилага първият режим, в който всички вещи, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос стават общи, независимо на чие име са придобити.

Може ли този режим да се променя при вече сключен брак?

Да! При вече сключен брак, който е с режим на общност, съпрузите могат да сключат брачен договор или да изберат режим на разделност, които се вписват в специален регистър към Агенция по вписванията.

А какво се случва, когато семейство с бизнес се разведе? Как се делят имотите, фирмите и какво се взема в предвид при подялбата?

Всичко, което е собственост на фирмата не се дели. Фирмите, бизнеса, не са съпружеска имуществена общественост. Всичко, което е във фирмата, е собственост на собствениците на фирмата. Ако съпругът и съпругата са собствениците на фирмата, то те си остават собственици и започват наистина тежки търговски и фирмени дела.

Ако, само единият е собственик на дяловете на фирмата или акционер – то фирмата остава за него.

Но имотите, които съпрузите са закупили като физически лица по време на брака, обикновено /, ако няма брачен договор или избран режим на разделност/- са общи и следва да се разделят.

Имотите придобити по време на брак, се делят, нали така? А как стои въпросът с банковите сметки?

Да, имотите, придобити от съпрузите, като физически лица по време на брака са общи и подлежат на подялба. Законът и практиката казват, че, за да е налице съвместен принос при придобиването им, не е необходимо всеки един от съпрузите да е участвал с точно 50 % от сумите за придобиване. Единият от съпрузите може да участва повече финансово, а другият с грижи за децата и домакинството, подкрепа и т.н.

Адвокат Николова, ако по време на брака има деца, които по време на развода не са навършили пълнолетие, до какви обрати може да доведе това за единия или другия от съпрузите?

Родителите дължат издръжка на ненавършилите пълнолетие деца, а също и на децата си до 25 годишна възраст, ако те учат редовна форма и родителите имат възможност да дават издръжка.

Така че, във всички случаи издръжка се дължи. Но също така се взема предвид, кой родител упражнява родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца и на него обикновено се дава ползването на семейното жилище, независимо чия собственост е жилището.

Т.е. семейното жилище може да бъде лична собственост на мъжа, но може да се предостави на жената, ако тя упражнява родителските права. Семейното жилище е това жилище, в което семейството е живяло, преди прекратяване на брака.

В кои случаи съпругата няма право на дял от бизнеса, финансите и недвижимото имущество на съпруга бизнесмен и обратното? Или по-конкретно, ако единият от двамата е хванат в изневяра, с наркотици, влезе в затвора, проституира и това се докаже. Тогава, какво може да се промени? Или тези неща нямат отношение към такъв вид дела?

Нашият закон взема предвид т.нар. „вина за прекратяване на брака“, когато се води дело по исков ред и тази вина има отношение към това, на кого ще се предостави семейното жилище. Но като цяло последните години делата се водят предимно без издирване на тази вина и съпрузите се развеждат по взаимно съгласие, което води до тежки преговори преди и по повод прекратяване на брака.

Ако мъж и жена живеят на семейни начала, имат деца, но нямат брак, а всичко се води на името на жената, какво се случва при евентуална раздяла? Или обратното, всичко се води на името на мъжа.

Преди години имаше идеи фактическото съжителство да се приравни на брака, след изтичане на определени години, в които лицата живеят заедно. Но това не се случи. Законодателят не възприе такъв подход и бракът си остана брак, а фактическото съжителство се взема предвид само при ограничени, посочени от закона случаи.

Така, че при евентуална раздяла на двойка, която не е сключвала брак – те нямат общо имущество, освен ако не са купили като обикновени съсобственици.

А децата – ако са припознати, какъвто е най-често срещаният случай, имат всички права на родени в брак деца. Законът не ги дели. Децата имат право на издръжка, на режим на лични отношения с двамата родители, стават наследници на общо основание и т.н.

Единственият проблем е, че жилището, в което лицата са живели, не е семейно жилище и така не може да бъде възложено на родителя, който гледа децата, ако не е негова собственост.

Кои са най-честите юридически трикове и опити за измъкване на имуществото от ръцете на единият от двамата съпрузи по време на развод ? Какви слаби места се търсят в брака, които може да изиграят лоша роля за единия от двамата съпрузи?

В най-тежките случаи страните започват да използва Закона за защита от домашно насилие и/ или започват да валят жалби и молби до Съд , Прокуратура, Агенция за закрила на детето и къде ли не. Започва истинска война.

Моят съвет е да не се стига до това, а предварително да се помисли и да се вземат необходимите мерки, ако се стигне да развод, то това да се извърши по цивилизован начин, като разбира се защитят интересите на децата.

За въпроси към адвокат Николова: https://www.facebook.com/lawofficenow

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви