Снимка: Станимир Тодоров

Един от проблемите, с които се занимава новата наука Родология, е родовото проклятие.

Занимаващите се с изследванията върху този вид феномен дават следното определение:

„ Родовото проклятие е зло, което децата наследяват от своите родители и след това предават на потомците си“.

Накратко – енергийна програма с деструктивно въздействие. Тя е целенасочена към един човек, но е програмирано да се предаде по наследство в следващите поколения. Достатъчно е да се провини един единствен предтеча, за да страдат всички негови потомци.

Основния въпрос тук е как да разберем, че в рода ни има такова проклятие и какво трябва да направим, за да го препрограмираме в положителна посока или да омаломощим силата му?

Не се ли изчисти и деактивира негативната програма на този вид проклятие, то може да вреди в продължение на столетия. Неговата сила може да намалява в едно поколение и да се проявява с огромна мощ в друго, но няма да изчезне, ако не знаете какво точно трябва да се направи, за да бъде изчистено.

Подобно проклятие не се прави случайно или неволно, както се е случвало често при ядосана баба  или дядо, които кълнат внучета или близките си. Разликата е, че  обикновено поръчителят и извършителят знаят точно как искат да навредят.

В нашата рубрика „Питай Родолога“ ще се опитаме да намерим отговори на най-важните въпроси, свързани с родовите проклятия и тяхното решение.

С родовия терапевт Росица Гергова разговаря журналистът от BurgasNews Янчо Николов.

Родови терапевт Гергова, опишете ни накратко какво е родово проклятие?

Това са думи, казани с чувство на ненавист и злост и пожелания за нещо много лошо. Те винаги се изричат словом, а човекът, изрекъл ги, изпитва огромно чувство на емоция – злост, ненавист, омраза.

По това се различават и проклятията. Те се изричат в следствие нещо, което е навредило на рода на този, който проклина. С една дума, проклятие не се изрича напразно, никога. Проклятието, както магията, по един и същи начин влияе и на двете страни. То е еднакво силно и за рода, чиито представител го е изрекъл, и на рода към когото е изречено.

Колко поколения засяга родовото проклятие?

Обикновено работи седем поколения напред. Така е установила Родологията.

Нека дадем пример за това, как се изрича и как действа?

Примерно, майка, чиито син е оставен от любима, приятелка, жена ит.н., проклина.

Като искам да отбележа, че клетвата може да се изрече на гроб, което я прави още по-силна. Майката проклина момичето със следните примерни думи: „За това, че съсипа живота на моя син, че се подигра с него, те проклинам!“ Следва клетвата.

Страшното при проклятието е, че работи бавно.

На това момиче може да му премине целия живот без проблем, да се омъжи, да има деца, но, проклятието ще започне да работи върху децата й. Може да се роди болно някое от тях, може да починат децата. Всичко е в зависимост от това, колко е навредила тя на сина на изреклата проклятието и колко тежко го е изрекла проклинащата.  Това е най-обикновен пример за изричане на подобен тип проклятие.

Как да разпознаем, че сме прокълнати?

В практиката си съм се сблъсквала много често с този вид травма. Много повече, от колкото  предполагате. Плашещо е. Ще ви дам пример как да разбере някой, че е жертва на такова проклятие.

Ако при повече от двама роднини, поне две поколения назад, наблюдаваме следното:  безплодие, мъртво родени деца, ранна смърт на хора под 50 години,  самоубийци, удавници, онкологични заболявания, алкохолици, наркомани, несемйни хора, лошо отношение между братя и сестри. Ако наблюдаваме тези факти в две поколения на двама представители на рода, то със сигурност сме жертва на родово проклятие. Забелязано е, че проклятията най-тежко се проявяват при най-малкия потомък, по женска линия.

Нека да уточним, защо по женска линия, а не по мъжка?

Защото там е най-свидно, а обикновено най-малкото е най-свидното. Когато са правили обредност, според нашата българска традиция, са я правили с първороден, защото там е родовата сила. Установено е, че първородния продължава рода си, носи енергията на този род.

Докато най-малкото е най-свидно, защото след него свършва майчинството на жената. Тя преминава в друг период, друго русло на живота си. Затова и най-малкото – изтърсаче, както казват по народно му, е най-свидно. И като такова, то става изкупителна жертва на проклятието много често.

Интересно е да се отбележи, че в наши дни и според изследвания на Родологията, проклятието разплащат тези, които са го създали. Неизменна част от Родологията е изследването на преражданията на човек.

Аз работя с регресия, но и с миналите животи на хората. В академията, в която съм учила, са наблюдавали, наблюдавала съм го и аз, че в днешни дни се преражда човека, който преди 4-5 поколения е бил причина да бъде прокълнат рода му. Той разплаща проклятието и върху него тегне цялата сила на това проклятие. Най-често губи жена, деца, става бездомен, несретник. В практиката си наблюдавам и случаи, когато майка е прокълнала син или дъщеря с думите – ти не си ми вече дете. По този начин отлъчва детето от рода като прекъсва родовата сила, която тече към него.

Какви последствия има това проклятие?

Нейният син или дъщеря често боледуват. Те трудно или не могат да създават потомство и да имат наследник в живота.

Едно време много често проклятие е имало към дъщери, които са преставали на любимия си, без знанието и съгласието на майка и баща. Най-често в наши дни  потомците на тази баба, която е прокълнала дъщеря си, не могат да си намерят дом, защото тя се е омъжила против волята на своите родители.

Думи от рода на – „Хаир да не видиш, деца да не видиш, щастие да не видиш, бял ден да не видиш“. Тези думи изречени от родители са много опасни и носят тежки последици. Потомците разплащат проклятието.

Трябва да се знае, че човекът, отправил проклятието, също го разплаща.

Защо и той?

Защото проклятието е бумеранг. То се връща към този, който го е изрекъл. Това е така, защото проклятие не се изрича на пусто. Този, който го е изрекъл, е под влияние на силна емоция. Той изрича прокобата, но тази емоция, енергия под влиянието на която е бил, остава в него и го разяжда. Затова рано или късно и той си заплаща отправеното проклятие по някакъв начин.

По какъв начин си заплаща той проклятието, което е изрекъл?  Каква цена плаща този, който кълне?

Плаща същата цена, както прокълнатия. Абсолютно идентично. Отправяйки проклятието, този човек спира силата, която тече от рода към него. Той остава без защита, уязвим. Проклятията имат много тежки последствия поколения напред. Каквото и да се каже след тези тежки думи, то те са изречени и вредят години напред.

Добре, но как да се предотврати това? Родологията, която ги изследва, не може да няма отговор за това, как да прекъснем тази злокобна програма, как да я деактивираме?

Първо да отбележим, че майчиното проклятие е най-силно. Много важно е да се знае, че има оправия. Въпросът е, че трябва да знаем, че има проклятие над нашия род. Хубаво е да се знае и причината за него, защо е отправено.

На първо място, чрез дела- добри дела в насока, която е обратно пропорционална на проклятието.

Давам пример, ако нашият прадядо е убил детенце и родът на детето го е проклел, то днес ние, неговите  потомци за да обезсилим това проклятие, трябва да имаме специално отношение към дечицата. Например – благотворителност в детски дом, осиновяване на чуждо дете, да се грижим безусловно за дечица, сираци, което има огромна сила за деактивиране на проклятието.

Или, чрез добри и благотворителни дела, чистосърдечни, и в посока обратна на стореното от нашия родственик. Много е важно да сме осъзнати в това, което вършим и да го правим със сърце изпълнено с любов, вяра и благодат. Не насила!

Едно проклятие се обезсилва с противоположна постъпка на тази, която някога е сторена от нашите предци. За да подобрим кармата от дедите си, правим добри дела на хора в подобни ситуации.

Ако някой от роднините ви в миналото е направил нещо лошо с пари, като кражба на пари, измамил някого и друга подобна злина, то днес с ваши средства трябва да извършите благотворителност , финансова подкрепа на беден, болен, нуждаещ се.

Ако в рода ви някой е извършил тормоз над жена, насилие над жена – душевно, физическо и т.н., то днес от сърце и душа помагайте на жени, които са изпаднали в подобни ситуации. Това са рецептите.

Колко време продължава свалянето на едно проклятие? От какво зависи, колко бързо ще падне то от определен род?

Зависи от това, колко време и по какъв начин – безкористно, честно и от сърце потомците вършат добри дела. Ако в рода  има разбирателство – държат се взаимно и се подкрепят, работят за благото и на другите хора, добронамерени са, то с едно поколение се изчиства проклятието.

И обратното, ако идващите поколения са в кавги, разпри, продължават да творят лоши постъпки, то проклятието ще се усили.

До какви последствия може да доведе едно непадащо, недеактивирано родово проклятие? Ако не се вземат мерки, какви ще са най-тежките последици?

Да се изкорени рода. Да изсъхне клонката. Затова е и родово проклятие, отправено към рода. Същото се отнася и за кълнящия и неговите близки.

Ако сте отправили клетва или ваши близки са го направили и знаете към кого. Тогава извикайте този човек или близките, които вашият роднина е проклел навремето. Поискайте прошка, Върнете си думите назад. Думите на ваш починал родственик не можете да върнете назад, но можете да отидете при роднините на тези, които е прокълнал и да ги благословите от сърце. Пожелайте им успех, дълго здраве, щастие и много любов. Но го направете от сърце.

Казвам ви, това ще даде своите положителни последици и върху тях, и върху вас. Най-важно е да се знае, че най-лесно се обезсилва проклятие, което е изречено докато са живи хората. После по-трудно се терапевтира.

Знаете ли, това е широкообхватна тема. Има много неща, които могат да се кажат в тази посока. Представям ви най-фундаменталните примери.

Но нека хората имат предвид, че нищо не е случайност на този свят. Нищо не се случва на принципа на хаоса. Светът е изчислен и подреден. Той е един прекрасно конструиран механизъм, който работи безупречно, а човек със своята свободна воля може да променя нещата в положителна посока. Защото светът е изграден на основите на доброто и добрите намерения, а злото и негативизма рано или късно търпят унищожителни последствия.

С една дума конструкцията на света, вселената, познатата ни реалност, като математика е изчислен така, че излишните числа се съкращават в полза на резултата, който винаги е в полза на добродетелите.

Поради големия интерес по теми свързани с Родологията и проблемите, които изследва от BurgasNews предоставяме на своите читатели телефона на родовия – терапевт Росица Гергова с която може да се свържете за повече информация по всеки един въпрос касаещ вас или близките ви.

На 7 септември от 19 часа, ще се проведе и платена беседа на тема „Родовите проклятия и магии“ на страницата и във Фейсбук.

За повече информация Телефон на родовия -терапевт:  0877740117 Росица Гергова.  

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви