Родолог
Поправяме грешките на предците си

Родологията изучава, как взаимо-следствените връзки влияят върху нашите съдби.

С една дума ние живеем такъв живот, какъвто са ни подготвили нашите прародители със своите действия.

От BurgasNews Ви срещнахме с един от малкото специалисти родови – терапевти в България – Росица Гергова. Тя подробно обясни какво изучава новата наука, как го прави и какви са начините да се освободим от бремето на миналото, посредством експерт.

С Росица Гергова ще се срещаме в една поредица от интервюта, при които ще разговаряме на конкретни теми, които са пряко свързани с живота на всеки един от нас. Ние ще поставяме примерни въпроси, терапевтът ще отговаря с примери от практиката си.

Ще започнем с един особено наболял проблем в нашето общество – липсата на финанси.

Защо някои хора изпитват винаги финансови затруднение? На какво се дължи това, според науката Родология? Какви може да са причините и как може да се решат?

С родовият – терапевт разговаря журналистът от BurgasNews, Янчо Николов.

Госпожо Гергова, да поговорим за финансовото благополучие, през погледа на Родологията? Защо някои хора изпитват постоянни финансови затруднения? На какво се дължат тези „пробойни’ от миналото според Родологията? Как се отразяват на потомците в един род?

Преди всичко, трябва да знаеш кой си, да съзнаваш пътя си и да вървиш уверен по него. Защото, когато наистина осмислим и намерим своето предназначение, всичко около нас, целият свят, се приема за благословия. Всичко, което се случва от него, извличаме и получаваме.  И тогава, единствено тогава, имаме възможност, вършейки нещо – занаят, хоби, да станем богати от него. Това е свързано с финансовото благополучие.

Нека да обясним на хората как става това?

На първо място  – да приемаме родителите си. Обич, уважение, почит към майка и татко.

Защото, докато не приемем тях и не разберем, какви блага са влезли в нашия живот благодарение на родителите ни, не само, че са ни родили, а и умения, ресурси, любов, която са ни дали.

Докато не разберем това и не го приемем, нашето благополучие и финансов успех няма да вървят напред, защото неприемайки родителите си – оставаме във Вселената с образа на дете.

Едно дете винаги има нужда от издръжка и поддръжка, вижте, колко логика има в това. Тоест, това дете ще има нужда постоянно да получава.

Един такъв човек след 21-годишна възраст е длъжен да принася блага и ресурси към рода. И когато не си почита родителите, не ги приема, особено баща си. Тогава човек не е в състояние да може да печели добри пари и създава бизнес, от който да има благополучие. Ето, това е същественото, говорейки за родителите.

Но защо точно бащата, а не майката?

Бащата заражда в нас, потомците, потока на финансовото изобилие. Чрез него се захранваме материално. Ако един човек  не е в добри отношения с баща си, защото в едно семейство е нормално мъжът да води финансите, да вкарва основните материални блага, тогава той няма да носи пари в семейството.

Отношенията с бащата обуславят дали човек ще е финансово стабилен. Това е така, защото потокът е от баща към си или дъщеря. Особено е силна връзката – баща, син.

Коя е следващата често срещана пречка за финансово благополучие?

Следващата пречка е разкулачването. Одържавяване на имотите на частници, след 9 -ти септември например. Тогава на заможните хора със земя, която не са искали да дават на държавата и да влизат в ТКЗС-та, са викали кулаци. Този тип травми са следствие действията на „народната власт“, през 40-50-те години на миналия век.

Одържавяването, отнемането на имоти остава в нашите предци огромна травма. Техните потомци подсъзнателно в наше време не могат да имат финансова стабилност.

Защо не могат да имат?

Защото подсъзнателно в родовата им памет е заложено, като програма – не създавай, не бъди богат, защото ще ти го вземат. Често срещана травма. Изключително често срещана причина в настояще време. Особено при мъжете, които не могат да се заемат с бизнес, нямат финансово благополучие и нямат постоянни доходи.

Следващата родова травма е когато в рода има бежанци. В началото на 20 век в България е имало много бежанци от Беломорска Тракия, особено от там.

Какво се е случило тогава, че това се отразява на потомците им днес/

Изоставяли са с болка домовете си, дюкяните, имотите. Трябвало е за един-два дни да напуснат домовете си и това отново създава у потомците програмата на подсъзнателно ниво – Недей да бъдеш богат, защото някога ще ти вземат всичко.

И техните потомци в днешно време имат финансови затруднения, не могат да си намерят работа с постоянен доход. От професия  на професия се лутат, от работа на работа и не могат да се установят стабилно. Много често срещана травма. Говоря за бежанци, не за преселници.

Възможно е сега, в сегашно време, потомци да имат финансово неблагополучие, ако в рода назад, до 4 поколения, някой дядо, прадядо е загинал по време на работа.

Какъв отзвук има в потомците!? Недей да работиш, работата е опасно нещо, можеш да умреш.

Това е на подсъзнателно ниво и се предава от потомък на потомък, както казахме. Потомците или не се задържат на едно и също място, или почват работа напускат, пак почват и отново напускат. Това е така, защото родовата памет разказва, че работата е опасно нещо и може да умреш.

Друга причина за финансово неблагополучие ще ви дам.

Има едни установки, закони, модели на поведения, програма заложена подсъзнателно в рода, че парите са нещо лошо.

Това е така, защото в миналото е възможно по някакъв начин роднина, който е забогатял да е бил обвинен в кражба, да е обвинен, че по нечестен начин е взел парите.

Другата причина е, ако обвиненията са, че дядо или прадядо е имал достатъчно финансови средства, но е бил неудобен за властта и са го мачкали, натискали, репресирали.

Оказва се, че тези пари на нашия прародител са му донесли много нещастия. И тази негова емоция и на рода му, създават и залагат програма и модел, че парите са нещо лошо.

Тоест, неговите потомци след две-три поколения потвърждават модела – да имаш пари е нещо много лошо.

Но те го правят неосъзнато, подсъзнателно. Защото това е опита на прародителя. И много потомци не знаят това днес, когато не познават добре родовата си история.

Ето, тук, с моя помощ на родови терапевт, откривам ситуацията, като травматична. Откривам, какво се е случило и определям програма, как да помогна на „пациента’ си.

Добре, откривате го – ясно е всичко – причина, взаимо-връзки и т.н.? Но как може този модел да се промени с Ваша помощ?

Аз, като терапевт, трябва да помогна на моя „пациент“ да оправи така заложения в родовата памет модел, че да престане това финансово неблагополучие.

Първо откривам ситуацията от миналото, която е причинила травмата. Ситуацията, с която моят „пациент“ се отъждествява. Трябва да стигнем до случая в рода  на моя „пациент“.

Да кажем, че причината е дядо бежанец от Беломорска Тракия, който е дошъл тук разорен. Разказвам случая, ако той не я знае, или отново я разказваме, ако я знае.

И работим върху това, той да осъзнае, че, чрез работа се създава родова памет и родова идея в потомците.

Това „Недей да имаш пари, че ще ти ги вземат“, заложено като програма на подсъзнателно ниво, към което потомците са лоялни, трябва да се промени.

Тоест, аз търся в рода роднина, който е ресурсен, положителен. Ще го открия, защото няма как да няма такъв човек.

Ако от рода на бащата е разореният бежанец от Беломорска Тракия, то в рода на майката е напълно вероятно да открия някой роднина, който с подобна ситуация е забогатял, бил е преселник, а не бежанец и не е загубил благосъстоянието си.

Тоест, аз ще открия лицето, което е ресурсно в рода на този „пациент“. Такова лице ще съществува. Ще има такъв човек, който е имал пари и ги е оставил в наследство.

Нарича се ресурно лице. И чрез метода на осъзнаване карам „пациента“ да се задълбочи в мисловното си анализиране на ситуациите, насочвайки го към убеждението, че това което досега е мислил подсъзнателно, е един ограничаващ модел на мислене. Аз го направлявам в терапевтичния процес да изгради нов модел на подсъзнателно ниво.

Искате да кажете, че, чрез осмисляне пациента променя подсъзнателните си нагласи?

Точно така. Той го преосмисля и това се запечатва в неговото съзнание. Това е така, защото на подсъзнателно ниво „родова памет“ – той е „лоялен“ към заложената от предците му памет, а тази памет-програма е травматична.

Моята идея е да премахна тази грешно заложена на подсъзнателно ниво „родова памет“, чрез анализ и методологии на Родологията. Той трябва да осъзнае, че не е дядо си или прадядо си, който е загубил всичко.

За тази цел ми помага да му дам пример с ресурсното лице в рода му. Да му вменя, че той може и трябва да следва неговия пример. Работим с „пациента’ по метода на убеждението. Защото, ако не промени убежденията, която са от негативната програма заложена в родовата памет, той ще избягва ситуациите, когато има възможност да направи пари или има предложение за доходоносна работа, сигурна, стабилна работа и доходи.  

От BurgasNews ще ви срещаме всяка седмица с родолога-терапевт Росица Гергова, за да обсъждаме конкретни теми и въпроси свързани с родовите травми и причините за тях. Можете да задавате конкретни въпроси към нея, чрез нашия телефон 0877580156. 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви