Родолог
Поправяме грешките на предците си

Родологията е една малко позната в България и по света наука. Официално възниква преди 25 години в Руската федерация.

Малкото специалисти, които я практикуват по света се обучават в Руски академии. Обучението за чуждестранни специалисти е във вид на курс, който продължава една, а понякога  и повече години. Новата специалност е доказала практическа ефективност в 80% от случаите, които са се обръщали за помощ към нея.

Въпреки, че е показала ефективност, родологията все още не е получила официално признание, нито разрешение  от МОН за създаване на паралелки за обучение в средните училища и университетите.

По интересната тема ще разговаряме с един от малкото специалисти „родови терапевт“ у нас – Росица Гергова.

Росица Гергова е  дипломиран родов терапевт от школата на Аида Марковска. Обучаващ се родолог в Академията по родология на Русия. Изучавала духовно развитие, славянски обреди и родознание в академията на Арина Никитина – Русия.  Обучена в школата за себепознание, парапсихология, терапевтични практики, езотерика и регресия на Лана Чуланова – Русия.

Госпожо Гергова, нека разкажем на нашите читатели, какво е родологията? С какво се занимава тази нова, непозната все още за много хора наука?

Родологията е нова наука. Сама по себе си е съвкупност от няколко науки, които се изучават по цял свят. Това са антропология, психология, генетика, биология, генеология, математика, физика,  психогенетика, системология.

Родологията изследва как  законите за развитието на рода влияят на потомците в няколко поколения напред, както и как самите потомци влияят на следващите поколения и развитието на рода, като система. Тоест,  родологията изследва как живота на предците, техните емоции и постъпки, дела, влияят на потомците.

Освен това анализира и показва по какъв начин се привличат взаимно родовете. Или как род с род  се привличат. Те си взаимодействат взаимно, като една енергия. Когато един или друг род имат проблем и търсят начин проблемът да бъде излекуван, удовлетворен, те го намират в друг род, който има умения в тази посока. Тоест, така се женят хората.

Не само защото се обичат, но и защото родовете им имат нужда от взаимодействие, лечение. Тези енергии ги напътстват да съберат двата рода, за да създадат потомство. По този начин двата рода стават ресурсни един на друг. Те интегрират ресурсите в своите потомци и се развиват.

Най-изконната задача на един род е да съществува, да има потомци, деца. Родът по всякакъв начин търси възможности, като енергийно структурно разглеждане.

В родологията изследваме как природните и социални катаклизми  – войни, репресии, стихийни бедствия, приселничества, затворничество, влияят на следващите поколения. В такъв случай има нарушение на закона.

Изследва се подробно родът, който се състои от хора, обвързани с кръвни, некръвни и обетни връзки.

Когато в миналото на нашите предци някой от тях е нарушил баланса, енергията на рода – изпитал изключително мощно чувство и проява на гняв, омраза, болка, родът реагира като дава на потомците същата ситуация за да може тази енергийна дупка да се поправи, в ново време с нови ресурси.

Искате да кажете, че тук можем да намесим един от законите в библията, че Господ наказва до девето коляно?

Точно така, но не е наказание, а шанс да се поправи минала грешка. Когато в рода поколение назад, при наши баби, дядовци, прабаби и прадядовци са се случили такива болки, страдания, емоции, обида, убийства, неправди, задължително се появяват потомците след три, четири поколения, които се опитват по всякакъв начин да изправят тези енергийни изкривявания.

Нека да обясним на хората как се случва това изправяне на енергийните изкривявания?

Като изживяват ситуацията едно към едно. Потомците попадат в същата ситуация. Тоест,  ако бабата едно време е заченала извънбрачно дете, тогава е било срам и позор, а баща й я изгонил от дома им, тогава бабата е носела тази мисъл в себе си, че е мръсна, покварена, извършила нещо лошо или нещо лошо е извършено спрямо нея – това е болката на жената, бабата.

След три поколения нейната внучка ще изживее същата ситуация. Ще зачене извънбрачно дете, но с тази разлика, че сме в ново време и ресурси, а нейният баща ще я приеме. Вижте, давам обикновен, разбираем пример. Така родът лекува, чрез потомците болката, която е създадена преди време.

Защо я лекува? Защо просто не я оставим в миналото и не я забравим?

Защото от тогава, когато се е случила тази травматична емоция, родът се е развивал, като се сливал с други родове, а от тях черпи ресурси. Съответно, винаги ние-потомците решаваме задачите на баби и дядовци, прабаби и прадядовци.

Особено е важно да се знае, че сме свързани изключително с нашите прабаби и прадядовци. Решаваме проблемите и задачите, ние – четвърто поколение.

Обяснете, защо точно четвъртото поколение? Защо не следващото или третото?

Защото можем да измерваме, че едно поколение е  да речем 25 години едно от друго. И когато ние разрешаваме задачите на нашите прабаби и дядовци, които са се случили преди сто години,. проблемите се решават в ново време. Защото сто години са сериозна промяна във времето и социума.

Живеем в ново време и нов социум, това, което е било важно и правилата преди сто години, винаги са различни от правилата на новото време. Винаги имаме задача да променяме негативни програми, болки, емоции и т.н.

Четвъртото поколение има тази задача, защото от сто години насам, нашите прародители са се вливали в други родове. И от тези други родове сме взаимствали други умения, задачи. Тоест, родът се влива и прелива в други родове, а четвъртото поколение ще бъде различно, многоизмерно от различни умения придобити от другите родове. Там от своя страна има други ресурси, болки и т.н.

Ние имаме способността да решим тези родови задачи, проблеми, които нашите прародители не са успели да направят. Нашите наследници след четири рода ще разрешават нашите проблеми, които ние не сме успели да разрешим. Освен всичко ние, потомците, разказваме за мечтите на нашите прародители, които не са осъществени. Техни копнежи, които не са се случили, ние ги осъществяваме.

Дайте примери?

Ако едно време прабабата на някого не е могла да учи, защото са нямали възможност, средства, нейната правнучка със сигурност е учителка.

Ние вземаме предвид чисто случили се събития, които са заложени в родовата памет. Съвсем ясна и правдива е нашата наука, защото всичко това, което практикуваме го правим на база родова памет, случило се.

Нарича се ДНК, нарича се плът, кости и кожа, а ние не можем да избягаме от него. Затова и човек, колкото и да казва, че не е от даден род и е различен от хората в него, той не може да наруши кръвната връзка с предците си.

Вижте, родът, системата, както е устроена биологически, физиологически, духовно и т.н., няма за цел да създава несретен живот на потомците си. Родът има за цел да създава потомци, които да оправят родовите задачи. Потомци, които да се справят с тях.

Разкажете ни, как протича една консултация при един родови терапевт?

За да разбера, къде е родовата травма, заплитане и проблем, се нуждая от информация, която е три, четири поколения назад. И от рода на майката, и от рода на бащата. Защото потомъкът има дете, което е един род, не два. Потомъкът е от един род, който е майчин и бащин. Той е дете на два слети рода в един.

Трябва да знам, какво се е случило в техния живот, моменти около раждането им, какво са обичали, какви хора са били – убийци, затворници, професия, разводи, безбрачие, самоубийства, какви умения са имали и от какви болести са страдали.

Тоест, един разказ за историята на рода. Много хора си знаят родовата история. Всеки трябва да е запознат с нея.

По време на консултацията съм само с „пациента“. Аз го водя в разговора според проблема за който ще откриваме причината и решението. Това е между него и мен. Водя го в разговора, снемам анализ, откривам причината и предлагам начин на терапия.

Какъв начин на терапия предлагате? По какви методологии работите?

На първо място ползвам методите от школата на Марковска – тя е българка, преподавателка в България. Ползвам родологическия метод за анализ и терапия на Докучаеви, които са създателите на Родологията. Ползвам познанията си от парапсихологията и регресията, родознанието – съвкупна методология.

Най-важно е, чрез самоосъзнаване, аз да открия взаимо-следствените връзки в рода и показвам на „пациента“, как точно, като част от тази родова система, решава родовите задачи. Много често, където има пробойна в рода, родовата система – болка, рана обида, низгвернат човек, аз ги разбирам в комуникацията си с него. Разказвам ги на „пациента“ за да може на подсъзнателно ниво той да разбере, че всичките тези негови погрешни стъпки, обърканост и болест, са следствие на родовата памет, а това не е негово усещане.

Носим го, като ДНК, заложено е в нас – родовата памет. По този начин човек се отърсва от това, което носи като тежест на плещите си. Отърсва се и намира себе си. Разбира, защо го е повикал родът, каква е неговата родова задача и кой е пътят, който трябва да следва.

Каква е успеваемостта в родовата терапия?

Твърдо и  категорично  – 80% от хората получават отговор на своите въпроси и разрешават своите проблеми. И рано възстановяват връзката с рода си и своите роднини.

А с другите 20%  какво се случва?

Другите 20%  – нищо не се случва при тях. Защото моят начин на терапия е да поставя пред „пациентите“ си действия. Те трябва да се потрудят за да постигнат решаване на проблемите си. В името на това да ги решат, трябва да допринесат нещо от себе си. Някои не искат, други казват – сега не е време. За решаване на проблемите в рода си има и подходящо време.

При какви създадени травми от предците, потомците имат проблеми? Ако в рода има убиец, как реагират потомците?

На първо място е важно да се знае, дали това убийство е овъзмездено. Дали човекът е лежал в затвора, дали е платил кръвнина и т.н. Защото, когато има неправда създадена от наш предтеча на друг род, потомците ще овъзмездят. Ако не е овъзмездено ще го направи потомъка.

Как?

Важно е да знае и как е извършено убийството. По непредпазливост ли е, умишлено ли е, по време на война ли е. Жестокост има ли вложена голяма в него и други подробности, ако има възможност да ги знае потомъкът.

Ако едно убийство е по непредпазливост – потомците ще го платят, чрез професия – например лекар, медицинска сестра, болногледачи. Такива, които ще помагат да се лекува човек, да се спасява, съхранява живот.

Ако убийството е яростно в момент на самозащита, тогава потомците ще го овъзмездят със смърт. Другият вариант е бездетие. Това е когато има убийство в рода.

За какви проблеми най-често Ви търсят хората?

Не могат да си намерят партньор в живота – най-честият проблем. Бездетие – не успяват да заченат и износят здраво дете. Лоши отношения в семействата – деца се мразят и не се разбират. Не могат да си намерят дом, да си купят жилище.

Много често идват хора, които не могат да намерят себе си. Казват, че не им върви, не живеят своя живот, а на някой друг. Идват хора, които често търпят инциденти, катастрофи, болести. С онкологични заболявания идват доста хора. Хора, които са с финансови затруднения и все нямат средства. Идват хора, които постоянно имат проблем и не успяват да си намерят работа. Други имат бизнеси неуспешни, а финансите сякаш изтичат от ръцете им.

Примерно Ви потърси онкологично болен. С какво можете да помогнете Вие? На какво всъщност според Родологията се дължи едно да кажем раково заболяване?

Онкологичното заболяване разказва, че в рода има много жестока, явна обида. Когато има поредица от такива заболявания в рода, това означава, че този род поколение назад не върви по определеното си предназначение, чрез дела, мисли и чувства.

В такъв случай каква е Вашата намеса? Какво можете да направите Вие в случая?

В такъв случай се опитвам да покажа на човека пътя. Да го насоча по правилният път и да предам смисъл на съществуването му. Защото онкологичното заболяване показва, че този човек не върви по правилен път. Някъде нещо продължава да греши. Когато се излекува душата о болката, гнева и обидата, тогава и болестта изчезва.

Добре, но човек много често променя възгледите си в такива състояние, променя начина си на живот, става по-смирен, но пак умира. Нали когато се излекува душата, болестта изчезва?

Много е важно, когато се работи с онкологично болни хора, да се работи на три нива – дух, душа, тяло. Душата да бъде изчистена от емоцията, която таи в себе си. Духът трябва да има целеустремление.

Знаете ли, че в Руската академия соматиката на онкологията се нарича  – болест на духа. Това е така, защото когато има онкологично заболяване, няма духът да върви напред. Не му се живее, не му се прави нищо.

Когато работя с онкологично болни хора, се опитвам това триединство да го приложа в лечението. Да изчистим душата, духа да го подтикна да си създаде цел в живота.

Не на последно място е работата с тялото – здравословно хранене, разходки, здравословен начин на живот. Това е моят терапевтичен подход към онкологично болните хора.

Има си методология, която сме изучавали в академията, свързана с онко болните. И трябва да Ви кажа, че ако се придържаме твърдо към нея, това включва и болния. Тогава много помага. Дори, ако човек умре от онкологично заболяване е важно да се знае дали е успял да осъзнае, че е простил.

В родологията и методологиите и начините на терапии, а и част от самата философия на науката, някак си клони отново към Бог и неизследваното в света. Вие казвате всичко е алгоритми, но аз виждам една построена конструкция, която казвате е научно, математически обоснована, но се базира донякъде и на неизследваното от науката. Как ще го обясните това?

На Твореца, кажете си го в прав текст. Всичко е конструирано от него. Да, достигаме и до Бог. Но и Стивън Хокинг е стигнал до него. Най-големият учен, математик, физик, астроном, изследовател. Достигаме до Бог, защото в славянската митология, която учихме в Русия, а аз вярвам, че част от митологията лежи на реални факти е , че нашите предци са Боговете.

Има ли много критики към родологията от научните среди? Виждам, че има неща за които би се хванала консервативната академична общност.

Има – да. Професор Докучаева, която, заедно със съпруга си, са измислили науката ми разказа, че преди 25 години, когато са поставили началото обяснявайки, какво е Родология, са започнали процеси на отричане. Пълно отричане.

После е дошъл период на съгласяване донякъде и признаване, че наистина има нещо вярно в взаимо-следствените връзки между потомци и предци. Сега много учени казват и признават, че Родологията е наука. Има и скептици, но това е нормално. Всеки, който се е сблъскал с Родологията от близо е признал, че това е една много сериозна наука, която тепърва ще показва своя потенциал.

Защо в България не се изучава науката родология? Защо не са въвели специалност в университетите?

В Русия се изучава в една единствена академия. Защо не се изучава, не мога да кажа точно. Може би, защото в България е по – модерно да се изучава „Методът на семейните констелации“.

Само в Русия ли се преподава тази наука – Родология?

Не, единствено в Русия.Между другото академията е международна.

Има ли много чужденци, които искат да станат родолози?

Не много, защото се преподава на руски език. Аз съм специализирана в анализ на българския народ.

Искате да кажете, че всеки народ си има различни характеристики на родовете?

Точно така. Всеки народ си има различни традиции  и потребности, както и различни народни травми.

Например наша народна травма са бежанците. Тези от Одринско, Добруджа Беломорска Тракия и т.н.

Искам всеки човек да знае, че връзката му с рода е от изключително значение. Да познава своята родова памет и да се стреми да върви по добър път за да се отрази това добре и на неговите поколения.

Знаейки своята родова история и на своите предци, намираш себе си, намираш пътя. Става ти по-ясно кой си ти. Знаейки своето минало, стъпваш уверено по пътя. Така знаеш, как да променяш себе си. Когато един род е здрав, здрави са и много родове, а от там и целият народ. Това рефлектира верижно.

Къде да се обучават такива терапевти?

Въпреки всичко, Аида Марковска има школа, в която провежда обучение. Аз също възнамерявам да създам моя школа, но не знаем още как ще се случат нещата с лицензирането. Ще намерим начин, като извънкласни обучения и школи за развитие. Ние ще поставим основите и знаем, че разраствайки се, рано или късно от МОН ще обърнат сериозно внимание.

За връзка с Родовия терапевт – Росица Гергова желаещите да се докоснат до новата наука могат да се свържат с нея на телефон: 0877740111

Интервю на Янчо Николов

   

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви