Пари
Средната заплата в Бургас

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2022 г. се увеличават с 15.5 хил, или с 14.7%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 120.6 хиляди.

Спрямо края на март 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Култура, спорт и развлечения“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

В края на юни 2022 г. в сравнение със същия период на 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.1 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Финансови и застрахователни дейности“, а най-голямо увеличение в „Култура, спорт и развлечения“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.3% и Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 16.2%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. е 1 365 лв., при 1 730 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г., област Бургас се нарежда на 11-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 2 373 лв., а най-ниска – в областите Кюстендил – 1 126 лв., Благоевград – 1 139 лв. и Хасково – 1 163 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо първото тримесечие на 2022 г. със 7.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 18.7% и „Образование“ – с 16.4%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. нараства с 14.8%, в обществения сектор нарастването е с 9.7%, а в частния сектор – със 17.0%.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви