Със заповед областният управител проф. Мария Нейкова възлага на общинските администрации и на Областно пътно управление – Бургас стриктно да следят за опазване на пътищата и на техните съоръжения и принадлежности, да вземат мерки за предотвратяване и своевременно отстраняване на причини и фактори, които влошават експлоатационните характеристики на пътищата и застрашават сигурността и безопасността на ползвателите.

При констатиране на липси и нарушения се задължават да възлагат и контролират своевременното извършване на дейности, като: почистване на малки свлачища, срутища и наноси; отстраняване на деформации – вълни, коловози и други неравности; окосяване на откоси на ограничителни и разделителни ивици, на площадки за отдих и други тревни площи; почистване и възстановяване на берми, „джоб” стени и други укрепващи съоръжения.

Предвижда се поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради, както и поставяне на допълнителни такива при необходимост; боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци и др., както и възстановяване на хоризонталната маркировка.

Водостоците, мостовете и техните отвори ще бъдат почиствани от кал, лед, наносни материали и др.

Областният управител обръща внимание и върху почистването и отстраняването на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и други обекти на крайпътното обзавеждане, както и върху отстраняването на отделни повреди по конструкциите на пътното платно.

В заповедта се посочва и поддръжка на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови и други дейности, които подобряват видимостта на пътя, неговото обезопасяване и почистване.

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви