Хотел
Българите са колкото чужденците

През юни 2022 г. в област Бургас функционират 691 места за създаване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно създаване. Броят на стаите в тях е 49.5 хил., а на леглата – 117.9 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за създаване, функционирали през периода, се е увеличил с 33.9%, а броят на леглата в тях – с 29.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за обект в областта, регистрирани през юни 2022 г., е 1 277.4 хил., или 2.2 пъти повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Чуждите граждани са реализирали 905.5 хил. нощувки, а българските – 371.9 хиляди.

През юни 2022 г. в местата за създаване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 76.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 61.9% – на българи. В местата за създаване с 3 звезди са установени 18.0% от нощувките на чужденци и 15.8% – български граждани, а в останалите места за създаване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.9 и 22.3%

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за създаване от чужденци в област е Полша – с 20.0%, следват – Обединено кралство с 15.2% и Румъния – с 13.6%.

Броят на пренощуваните лица в местата за създаване в област Бургас през юни 2022 г. се увеличава с 86.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 257.4 хиляди. Чуждите граждани, нощували в местата за създаване през юни 2022 г., са 156.1 хил. и са реализирани средно по 5.8 нощувки, като 77.9% от тях са нощували в местата за създаване с 4 и 5 звезди. Българските граждани са 101.3 хил. и са реализирани средно по 3.7 нощувки, като 58.4% от тях са нощували в местата за създаване с 4 и 5 звезди.

Общата приложимост на леглата в местата за създаване през юни 2022 г. е 36.8%, като се увеличава с 13.8 процентни пункта в сравнение с юни 2021 година. Най-високата е заетостта на леглата в местата за създаване с 4 и 5 звезди – 46.9%, следвани от местата за създаване с 3 звезди – 27.5%, и с 1 и 2 звезди – 19.3%

Приходите от нощувки през юни 2022 г. достигат 78 586.9 хил. лв., като 56 882.9 хил. лв. са от чужди граждани, а 21 704.0 хил. лв. – от български граждани.

 

Оставете отговор

Please enter your comment!
Моля въведете името ви